Publicerad 2 juni 2017 11:33

Byggherre kan bli byggaktör

Byggsnack ska bli mer jämställt

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm ska satsa på jämställdhet i sina detaljplaner. Ett av förslagen är att byggherre ska bli byggaktör. – Vi vill få fram en diskussion om jämställdhet, säger Miriam Nordfors på planavdelningen.

Det handlar inte om att förbjuda eller fasa ut vissa ord enligt Miriam Nordfors, utan snarare bidra till en diskussion om vad vi säger och hur vi säger saker spelar roll.
-Vi vill ha en diskussion, det är ingen rekommendation eller ett styrdokument. Det är upp till var och hur man själv använder ord, säger Miriam Nordfors.

Fyra olika ord ses över

I arbetet med jämställdhet har fyra ord har valts ut - byggherre, jungfrulig mark, elvamannaplan och tjänsteman - som ska ses över för att få mer könsneutrala detaljplaner. Byggherre föreslås bli byggaktör, och elvamannaplan föreslås bli elvaspelarplan. Istället för tjänsteman föreslås tjänsteperson och istället för jungfrulig mark föreslås obebyggd mark. Miriam Nordfors vet att språk och ord är ämnen som engagerar människor, vilket enligt henne tyder på att vi måste fundera på hur vi pratar med varandra.

Du-reformen

- Se bara på du-reformen, den har förändrat hur vi bemöter och pratar med varandra, säger Miriam Nordfors. Men hon poängterar också att det heller inte finns några absoluta svar.
- Det är en komplex fråga och själva diskussionen kan vara ett mål i sig, säger Miriam Nordfors.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se