Publicerad 13 juni 2017 13:35

Bostadsbyggandet fortsatt högt

Fler i arbete och framtidstro

Byggbranschen blomstrar med ökad sysselsättning och ett bostadsbyggandet på rekordnivåer enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Konjunkturen är fortsatt stark och väntas hålla i sig under hela 2017.

Antalet sysselsatta inom byggbranschen var drygt 310 000 under 2016, en ökning med närmare 20 000 jämfört med året innan. Första kvartalet 2017 visar en fortsatt ökad sysselsättning, årsgenomsnittet uppskattas till en ökning på 10 000 personer. Nästa år bedöms sysselsättningen öka med 5 000 personer enligt Arbetsförmedlingens nya rapport.

Höga förväntningar på utveckling

Byggföretagen ser även positivt på efterfrågan de kommande sex månaderna, det indexvärde som Arbetsförmedlingen använder sig av för att mäta företagens förväntningar och utveckling är det högsta sedan 2006.

Bostadsbyggandet ökar och har ökat de senaste tre åren, under 2016 var ökningstakten den högsta sedan 1980-talet. Under förra året påbörjades över 67 000 bostäder inklusive ombyggnationer, och Boverket gör bedömningen att bostadsbyggandet fortsätter att öka under 2017 och 2018, men i avtagande takt.

Bristen på arbetskraft ökar

Behovet av renoveringar bland kommuner och landsting bedöms som stort, både under 2016 och väntas öka under 2017, framför allt inom verksamhetslokaler. Arbetsgivarna anger att anställningsplanerna ökar, 60 procent i Arbetsförmedlingens intervjuundersökning bland byggföretagen planerar att öka antalet anställda de närmaste åren, den högsta andelen på tio år.
Samtidigt fortsätter bristen på arbetskraft att öka, en utveckling som pågått sedan 2013. Bristen på arbetskraft bedöms öka ytterligare under 2017 och 2018.

Tyck till! Kommentera artikeln

Tipsa en vän om den här sidan

En länk till den aktuella sidan kommer automatiskt att läggas till i ditt meddelande.

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Lönen svagt upp för ställningsbyggarna

Från sista kvartalet 2016 till sista 2017 steg tidlönen med 3:01 kronor i timmen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 336
Ja, flera gånger 273
Nej, aldrig 61

Webbreporter

Tipsa Johan Fyrk!

Johan Fyrk
010-6011043
073-3387946
Skicka e-post

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se