Publicerad 17 maj 2017 06:00

"Som att bli sparkad på"

Tidigare godkänd skada ifrågasattes

Wictor Söders tidigare godkända arbetsskada började plötsligt ifrågasättas av Afa Försäkring och ersättningen drogs in. Nu riktar Byggnads hård kritik mot handläggningen av svåra arbetsskador.

Snickaren Wictor Söder, 32, fick en neurologisk ryggskada och förlorade känseln i båda benen efter en allvarlig fallolycka i arbetet 2013. Byggnads anser att de mest utsatta, det vill säga den grupp som Wictor tillhör, får vänta alltför länge på beslut.
– Afa bromsar och begär in mer papper. Ärendena dras i långbänk. Jag måste ringa och stöta på gång på gång. De hör inte av sig. Wictor fick vänta ett halvår. Andra har fått vänta i över ett år. Det är oacceptabelt, säger Christer Roos, ombudsman och försäkringsansvarig inom Byggnads.

"Anställ fler handläggare"

Han är kritisk mot de långa handläggningstiderna och vill se en rejäl satsning på de svårast skadade.
– De borde anställa fler handläggare på Afa. Det är inte bra för rehabiliteringen att de drabbade ska behöva oroa sig för sin ekonomi så länge.
Wictor har fått bestående funktionsnedsättningar och tvingas ta värktabletter varje dag. Han kan inte lyfta, inte böja sig, inte sitta eller stå mer än korta stunder och måste kontinuerligt träna för att hans tillstånd inte ska försämras.

Vill du läsa fler liknande artiklar? Gå med i Facebookgruppen "Dina försäkringar på bygget".

"Kändes som de sparkade på mig"

– Afa ville göra en ny bedömning trots att jag redan fått en godkänd arbetsskada. De hävdade att jag var sjukskriven på grund av andra orsaker, när jag behövde göra ett uppehåll i mina omskolningsstudier och koncentrera mig på rehabiliteringen. Det kändes som de sparkade på mig när jag redan låg ner. Det var jobbigt, säger Wictor.
Det var förra sommaren som Wictor Söder fick besked om att Afa planerade att göra en ny utredning av hans arbetsskada. Därefter drogs den kompletterande inkomstersättningen på cirka 10 000 kronor i månaden in. Det berodde på att Försäkringskassan hade startat en ny sjukskrivningsperiod och Afa ville då utreda kopplingen till arbetsskadan på nytt.
– Först efter ett halvår fick jag tillbaka ersättningen från Afa, säger Wictor.

"Kan ej kommentera enskilda fall"

AFA Försäkring kan inte kommentera enskilda fall, men Linda Harling, presskommunikatör på Afa, svarar: "Vi får årligen in drygt 360 000 nya ärenden ...Hur lång tid ett ärende tar beror dels på hur lång tid det tar att få in svar från arbetsgivare och Försäkringskassan ... vårt mål är att kunden ska få beslut inom 30 dagar ... 70 % av de fall som kommer in hanteras under den första månaden ... 2015 var det ca 200 som fick vänta längre än sex månader på beslut. Men dessa fall är också de mest komplexa".

Byggnads inte nöjda

Christer Roos från Byggnads är inte nöjd med Afas svar.
– De 70 procent som hanteras inom en månad är lätta arbetsskadefall. Min kritik gäller hanteringen av de svårast skadade, säger han. Byggnads och fackförbundet Målarna tänker vända sig till LO och kräva att LO agerar för att få Afa att korta handläggningstiderna för den här gruppen av arbetsskadade.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
 1. Skadornas längd kan alltid diskuteras även efter 10-20-30 år efter att man anmälde det svåra arbetsskadetillfället. Där finns mycket att önska också. Man har ju genomgått alla stationer som afa har satt upp, men ändå får man vänta i decennium innan besked kommer, pm det över överhuvudtaget gör detta.
  Hur går det då med rättssäkerheten och rättstryggheten?

 2. Få vet också att endast om försäkringskassan godkänner Livränta kan ärendet prövas ( enligt AFA:s handläggare)
  Tom om försäkringskassan godkänt arbetsskada vilket i sig är nästan omöjligt kvarstår faktum:
  Ingen livränta utbetald= ingen prövning av AFA
  Noll kronor till dom flesta Mao,trots inbetalda premier under hela yrkeslivet
  Arbetsskadeförsäkringen är ett skämt om du inte slagit halvt ihjäl dig ( eller helst helt)

 3. För att vara tydlig: under år 2016 tog AFA Försäkring emot cirka 360 000 försäkringsanmälningar totalt, avseende alla kollektivavtalade försäkringar.
  Drygt 85 000 gällde arbetsskador

  Per Winberg
  AFA Försäkring

 4. "Arbetsskada" är ett samlingsnamn som indelas i 4 kategorier: olycksfall i arbetet, färdolycksfall, smitta och arbetssjukdom. Händelseförloppet som leder till skadan avgör vilken av kategori skadan klassas som. Villkoren ger olika rätt till ersättning, beroende på vilken typ av arbetsskada det bedöms som.
  Tidigare kommentar från "HB" innehåller ett par sakfel vi vill korrigera:
  - AFA Försäkring prövar olycksfall i arbetet, färdolycksfall och smittosamma sjukdomar UTAN att Försäkringskassan godkänt dem som arbetsskador. Det är bara i arbetssjukdomar vi – enligt villkoren – måste avvakta Försäkringskassans beslut.
  - AFA Försäkring prövar 3 av 4 sorters arbetsskador, oavsett Försäkringskassans beslut. Om Försäkringskassan utbetalar livränta eller ej spelar inte någon roll.
  - Under 2016 fick AFA Försäkring in drygt 85 000 arbetsskadeanmälningar. Under samma år lämnades ersättning i drygt 55 000 ärenden. De flesta får alltså ersättning.

  Per Winberg
  Utbildningsledare
  AFA Försäkring

 5. "Arbetsskada" är ett samlingsnamn som indelas i 4 underrubriker: olycksfall i arbetet, färdolycksfall, smitta och arbetssjukdom. Det är händelseförloppet som leder till skadan som avgör vilken av underrubrikerna skadan klassas som. Villkoren ger olika ersättning, beroende på typ av arbetsskada.

  Tidigare kommentar från "HB" innehåller ett par sakfel som vi vill korrigera:

  - AFA Försäkring prövar olycksfall i arbetet, färdolycksfall och smittosamma sjukdomar UTAN att Försäkringskassan godkänt dem som arbetsskador. Det är bara i arbetssjukdomar vi – enligt villkoren – måste avvakta Försäkringskassans godkännande.

  - AFA Försäkring prövar 3 av 4 typer av arbetsskador, oavsett Försäkringskassans beslut. Om Försäkringskassan utbetalar livränta eller inte spelar inte någon roll.

  - Under 2016 fick AFA Försäkring in drygt 85 000 arbetsskadeanmälningar, och lämnade ersättning i drygt 55 000 ärenden. De flesta får alltså ersättning.

  Linda Harling
  AFA Försäkring

 6. Afa omprövar osv.

  Men i praktiken blir det något annat när afa nekar 99% av allvarliga arbetsskador. Jag tycker att man torgför en propaganda från företrädarna i afa, Linda Harling och Per Winberg, som för ett teoretiskt resonemang o försäkringen och vet väldigt lite om det praktiska utfallet.

  Mycket propaganda således.Verkligheten har alla dem som skadats på jobbet upplevt och den ser inte ut som beskrivs av dessa 2 personer från afa.

Skriv en egen kommentar

 • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

 • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

 • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se