Publicerad 11 april 2017 15:32

Svetsrök kan ge lungcancer och malignt melanom

Ny klassning av internationell cancerexpertis

Svetsning är betydligt farligare än vad som tidigare varit känt. Röken orsakar lungcancer och strålningen från lågan kan ge malignt melanom. Det slår erkända cancerforskare nu fast.

Svetsrök orsakar lungcancer. Röken har tidigare klassats som misstänkt cancerframkallande men misstankarna har stärkts. Det betyder att svetsröken nu är klassad som cancerframkallande. Den internationella cancerforskningsorganisationen IARC (International Agency for Research on Cancer) gick under måndagskvällen ut med sin nya bedömning. Den bygger på en genomgång av känd vetenskaplig forskning, där 17 experter från olika länder och forskningsområden deltagit.
En av dem är Maria Albin, verksam som överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.
-Vi kunde i flera studier se att risken för cancer blev större ju mer svetsrök personerna utsattes för, säger hon.
Att svetsrök framkallar lungcancer grundar sig på en sammanställning av över 50 studier.

Maria Albin säger att det nu krävs att Arbetsmiljöverket sätter ett gränsvärde för svetsrök, ett värde som talar om när exponeringen blir farlig.
-Det bör ske skyndsamt, säger hon.
Men det framkommer också av IARC:s bedömning att svetsning kan orsaka ytterligare en cancerform.
UV-strålning vid svetsning kan ge malignt melanom i ögonen. Därför bör man skydda sig både mot svetsröken och strålningen för att minska risken för skada.

 • IARC är FN-organet WHO:s internationella cancerforskningsinstitut
 • Svetsrök kan också orsaka astma, allergi, lungsjukdomen Kol och lungödem.


Små partiklar misstänkt orsak

Senast IARC bedömde sambandet mellan lungcancer och svetsrök var 1989. Men då fanns inte tillräckligt underlag för att slå fast ett säkert samband mellan lungcancer och svetsrök. Det är oklart vad som ger cancer men forskarna tror att den orsakas av de små partiklarna i röken.
I Sverige finns cirka 270 000 personer som arbetar med svetsning i olika yrken.

Läs mer: reportage om riskerna: Dödlig rök

Stort problem för Vvs-montörer

Bland Vvs-montörer har svetsning länge varit ett stort arbetsmiljöproblem.
-Det är allvarligt att vi har att göra med så farliga ämnen att vi riskerar att bli sjuka och dö av vårt jobb. Medvetenheten om riskerna måste höjas och både företag och Vvs-montörer måste ta allvarligare på farorna, säger Gunnar Wigenstam, Vvs-montör och huvudskyddsombud på Assemblin VS.

Han har länge kämpat för att upplysa om riskerna med svetsrök i branschen och ser allvarligt på att svetsröken nu cancerklassas. För honom kommer sambandet mellan UV-strålning och malignt melanom i ögonen som en nyhet.
Gunnar Wigenstam säger att det som måste till på arbetsplatserna är ordentlig planering av jobben och att man måste använda punktutsug, samt personlig skyddsutrustning som skydd mot svetsröken.
-Kunskapen om riskerna finns men vi måste sprida den, säger han

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
 1. Vet man exakt vad det är för partiklar svetsrök innehåller vid de olika svetsmetoderna ? Om någon vet, skicka en länk !

 2. Detta är knappast någon ny kunskap.Redan på 80-talet konstaterades cancerfall bland de som svetsade mycket i rostfritt stål.
  Att bestämma ett gränsvärde för svetsrök är troligen inte möjligt, beroende på alla olika svetsbara metaller, tillsatsmedel och olika skyddsgaser. Svetsrök ändrar sig också beroende på temperatur och svetsmetod.
  Det ända sättet att skydda sig är ett fullgott andningsskydd och fullgod klädsel för strålningsrisken.

 3. Hej.
  Här kommer två länkar för att läsa mer om svetsrök, partiklar, säkerhet och olika material.
  Den ena är ett tidigare reportage i Byggnadsarbetaren nr 3/2009,
  "Dödlig rök": http://www.e-magin.se/paper/98cjq3s4/popup/10
  Det finns också en sida www.svetsaratt.se som tar upp svetsning och de risker som finns.
  Med vänlig hälsning
  Margite Fransson, arbetsmiljöreporter Byggnadsarbetaren

Skriv en egen kommentar

 • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

 • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

 • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se