Publicerad 20 april 2017 06:00

"Riskerar slita ut oss på grund av hjälmkrav"

Hjälmen het fråga: skydd eller skaderisk?

Hjälmen är det självklara skyddet på bygget. Men den kan också bli en fara. Golvläggare, montörer och målare riskerar skador på grund av de stränga hjälmkraven, som i många fall strider mot lagen.

Han sänker penseln med primer och drar den över golvet. Hjälmen tynger när han böjer sitt huvud. Det stramar i nacke och bröstrygg.
– Jag och mina kollegor är rädda att slita ut oss på grund av hjälmkraven på många byggen, säger Christer Lakkapää, golvläggare och skyddsombud på Ottossons Golv i Mariestad.
Att vara golvläggare är slitsamt för nacke, axlar, bröstrygg och ländrygg. Men sedan några år har de fått ytterligare problem. På allt fler arbetsplatser har kraven skärpts på att använda bygghjälm i alla utrymmen.
– Hjälmen ökar belastningen på kroppen. Det känns absurt att jobba med golvläggning i ett rum helt utan risker och tvingas ha hjälm, samtidigt som det ökar risken för att vi ska skada oss, säger Christer Lakkapää.

"Vem tar ansvar?"

Själv har han fått diskbråck i nacke, ländrygg och bröstrygg, som han tror beror på arbetet.
– Jag funderar på att byta jobb. Har man nästan 30 år kvar så vet jag inte om man kommer att hålla. Speciellt inte med de krav som gäller nu. Hjälmkravet har gått bortom allt sunt förnuft, säger han.
Kollegan Joakim Hermansson har kotkompressioner i ländrygg och nacke. Han går regelbundet på massage och sjukgymnastik för att hålla skadorna i schack.
– Att man dessutom jämt måste bära hjälm har förvärrat. Emellanåt blir det mycket Ipren. Jag kan jobba i dag men vad händer på sikt och vem tar ansvar då? säger han.

Slits mellan hjälmkrav och risk för skador

De stora byggbolagen har lett utvecklingen med obligatoriska hjälmkrav och de tillkom för att hindra skador. Båda golvläggarna tycker det är viktigt att bära hjälm då det finns risker men utvecklingen har skapat en frustration hos dem, deras kollegor och arbetsgivare.
Fredrik Ottosson är vd för Ottossons Golv och slits mellan uppdragsgivarnas hjälmkrav och risken att anställda ska skadas.
– Tidigare kunde golvläggarna få lägga av sig hjälmen i dörröppningen om de jobbade i ett rum som i övrigt var tomt. Men det är nästan omöjligt att få igenom i dag och i takt med de ökade kraven på hjälm har min personal klagat på att de fått ont i rygg och nacke, berättar han.

Golvläggarna Joakim Hermansson och Christer Lakkapää vill få en diskussion i branschen om hjälmkraven.

"Kraven måste vara rimliga"

Företaget gör riskanalyser inför varje uppdrag och har kopplat in företagshälsan Avonova som gjorde beräkningar och slog fast att hjälmen ökade risken för skador vid vissa arbetsuppgifter. Men
numera är det sällan någon beställare lyssnar.
– Vi vill jobba åt företag som har höga krav på säkerhet men kraven måste vara rimliga. Vi är skyldiga att hindra att vår personal skadas, säger Fredrik Ottosson.

Läs mer:
Hjälmen blir för tung

"Jag lever tack vare hjälmen"
Klätterhjälm vanligare på bygget
Hakremskrav på NCC

Problem bland flera yrkesgrupper

Parallellt har hjälmkraven skapat problem också på andra håll i landet och bland flera andra yrkesgrupper. I våras gjorde Målareförbundets regionala skyddsombud, Jan-Åke Öberg, en anmälan till Arbetsmiljöverket (en så kallad 6:6a-anmälan) mot måleriarbeten på en NCC-arbetsplats i Nacka. Han och målarna ville få igenom hjälmfria zoner där det var ofarligt att jobba.
– Målarna riskerar skador i nacke och axlar då de går med huvudet bakåtlutat och hjälmens tyngd tillkommer. Företagen bryter mot lagen när de tvingar alla att bära hjälm oavsett arbete och risker, säger han.
Tillsammans med Byggnads Johnny Daveman, också regionalt skyddsombud, har han drivit på för en förändring.
– Skyddsregler blir absurda. Företagen gör det lätt för sig genom att kräva hjälm överallt, säger Johnny Daveman som fått klagomål från bland andra snickare och plattsättare. Samma problem gäller även elektriker och montörer.

Så skadar hjälmen
Skyddshjälmen kan öka risken för belastningsbesvär i nack- och skuldraregionen, när man håller huvudet i påfrestande arbetsställningar längre stunder. Det gäller till exempel vid arbetsmoment när nacken behöver hållas bakåtböjd eller framåtböjd, vilket ökar belastningen på diskar och muskler.
Riskerna beror på hjälmens storlek och tyngd och nackens vinkel.
Källa: Arbetsmiljöverket.

"Ska riskbedöma varje arbetssituation"

Målareförbundets anmälan och varningarna för skador ledde till att Arbetsmiljöverket i slutet av förra året kallade till ett stormöte med företag, fackliga organisationer och olika experter. Verkets ståndpunkt är klar.
– Företagen ska följa arbetsmiljölagen. Där står att man ska riskbedöma varje arbetssituation. Visst är det viktigt att använda skyddsutrustning när det behövs, men vi ser allvarligt på risken för belastningsskador. I vissa fall kan det vara farligare att ha hjälm än att inte ha, säger Pierre Gustafson, samordnare för byggtillsynen på Arbetsmiljöverket.
Verket tycker att företaget ska se över sina ordnings- och skyddskrav, krav som också entreprenörer och deras anställda måste förbinda sig att följa.

NCC: "Vill hindra inflation i undantag"

Reglerna varierar. På Skanska är hjälm obligatoriskt utan undantag. På NCC ändrades reglerna i början av året, så att undantag är möjliga från hjälmkravet. Efter riskbedömning kan man slippa hjälm vid exempelvis spackling i ett i övrigt tomt rum.
– Vi har tagit fram en rutin för undantag. Vi vill hindra att det blir inflation i undantag, men vill göra det möjligt i vissa fall. För oss är det viktigast att hjälm används när det verkligen behövs, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC.


Företagens regler om hjälmar

Skanska
Generellt hjälmkrav. Inga undantag. Överväger om man ska göra förändringar på sikt.

NCC
Generellt hjälmkrav. Möjlighet till vissa undantag efter riskbedömning. En ny rutin för detta på plats. Efter riskbedömning får entreprenören ansöka om undantag hos platsledning. Denna måste begära tillstånd för avsteg enligt en intern rutin på högre nivå i organisationen.

JM
Generellt hjälmkrav men möjlighet till undantag. Riskbedömningen avgör. Samordningsansvariga på arbetsplatsen avgör.

Peab
Generellt hjälmkrav. Undantag kan medges vid vissa jobb efter riskbedömning. Undantag avgörs på arbetsplatsen.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
  1. Begär ett intyg på eventuell arbetsskada när ni skriver in er på arbetsplatsen (har inga problem med hjälm under arbetet, den ligger vid sidan om) Är VVS isolerate för det mesta trångt som !!!!!!

  2. På tiden, i hundratals lägenheter har jag spacklat, målat och slipat tak med hjälm på. Det är påfrestande nog utan hjälm. Med hjälm är det rent förfärligt. :(

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se