Publicerad 18 april 2017 06:00

”Regeringen utreder ett helt nytt system”

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) kommenterar fallgroparna i SGI-reglerna.

Pentti Lundberg blev av med sin sjukpenninggrundande inkomst på grund av tre dagars ledighet. Ska regelverket vara så strikt att folk blir utkastade från hela den svenska socialförsäkringen på grund av en sådan miss?
– Nuvarande system har lappats och lagats under lång tid och är inte heltäckande, det har blivit en snårskog av regler och om den enskilda inte är insatt, kan man råka ut för att förlora sin SGI.
Därför utreder regeringen ett helt nytt system som vi kallar EGI, ersättningsgrundande inkomst, som kommer att ge ett bättre skydd för dem som har tillfälliga anställningar eftersom det bygger på de inkomster den enskilda redan har tjänat in.
Både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har själva för länge sedan uppmärksammat regeringen på konsekvenserna av det strikta regelverket och båda myndigheterna vill att reglerna ändras. Varför har detta inte gjorts tidigare?

– Den förra regeringen tillsatte en stor parlamentarisk socialförsäkringsutredning som jobbade i fyra år. De förslag som utredningen kom med, var ofärdiga förslag, och därför måste vi jobba vidare med detta för att det ska bli ett heltäckande och bra system. Problemen är större än bara SGI-skyddet. Stora grupper, särskilt unga människor, kommer inte ens in i socialförsäkringssystemet.
När kommer det nya socialförsäkringssystemet att presenteras?

– Under mandatperioden kommer förslagen att presenteras. Eftersom det är ett stort och komplicerat område, så måste vi göra detta på ett bra sätt och det tar tid.
Men vad tänker ni göra för dem som redan drabbats?

– Vi har den situation vi har. Jag delar bilden av att det är ett allvarligt läge. Men vi har en utredning på gång och vi tänker inte lappa och laga nuvarande system. Att hitta på något tillfälligt, som går snabbare, det kommer vi inte att göra. Vi vill få en långsiktigt hållbar lösning.

Läs mer:
-SGI - ett kritiserat system
-Så gör du för att behålla försäkringarna

-Pentti blev felinformerad och nollad/avstängd från försäkringen
Vill du läsa fler liknande artiklar? Gå med i Facebookgruppen "Dina försäkringar på bygget".

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
 1. Varför säger man alltid att det är komplicerat?
  Är man arbetstagare och omfattas av sjukförsäkringen skall man ha sjukpenning om man blir sjuk. Arbetslösa skall man ha kvar sin SGI fram till nytt jobb med lika eller högre lön.
  Läkarna inte kontorister skall avgöra om man är sjuk.

  Sjukdomen skall ge sjukpenning inte arbetsförmågan. Tillåt tillfrisknande i lugn och ro eftersom negativ stress skadar hälsan. Ingen skall inte kastas ut i arbetslöshet pga av sjukdom då blir den ekonomiska stressen enorm.
  Som frisk skall man återgå i ordinarie arbete om inte detta orsakat sjukdomen. I så falla skall arbetsgivaren erbjuda ett likvärdigt arbete som inte hotar hälsan medbehållen lön.
  Att koncentrera på arbetsförmågan i stället för att vila är kontraproduktivt.
  Ge läkarna tillbaka sjuskrivningsbesluteten får ni en friskare och gladare arbetskraft.
  Arbetstagare utan rättssäkerhet och med hot hängande över sig blir stressade och sjuka. Fusk är kanske dold psykiskt funktionshinde...

 2. De som redan blivit av med sin SGI. De som fått sin sjukpenning indragen. De kommer inte få upprättelse. Ingen vill ta ansvar för att man inför förändrade tolkningar av reglerna. När arbetsgivare inte tar sitt rehabiliteringsansvar. När sjukvården inte räcker till, vårdköer, felbehandlingar m.m. då är det den enskilde som får bära hela ansvaret och ta konsekvenserna. Och det är bittra lärdomar att man inte kan fråga sig fram hos myndigheter eftersom man inte helt säkert får rätt svar. Och ändå är man skyldig att hålla sig uppdaterad på hur alla regler fungerar.
  Var är samhällets ansvar? Hur kommer det sig att man står så rättslös?
  Det behövs större förändringar i rättssystemen än att införa Ersättningsgrundande inkomst.
  Och framför allt, gör förändringarna retroaktiva så att sjuka människor får rätt till de försäkringar de varit med och betalat in till under många yrkesverksamma år!

Skriv en egen kommentar

 • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

 • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

 • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se