Publicerad 6 april 2017 07:03

Fler ska få ersättning för arbetsskada

Många missar att att ansöka om ersättning

Försäkringskassan måste ge tydligare information till sjukskrivna om arbetsskadeförsäkringen. Det är ett av förslagen i en ny utredning.

Byggbranschen är skadedrabbad och arbetsskadeförsäkringen erbjuder ett viktigt ekonomiskt tillskott till den som måste byta bransch och eventuellt skola om sig på grund av en skada. Regeringen tillsatte för drygt ett år sedan en utredning för att se över den allmänna försäkringen. Syftet var att göra arbetsskadeförsäkringen mer rättssäker och se till så att kvinnor och män ges lika möjligheter att få skador godkända. Bakgrunden är bland annat att antalet prövningar av arbetsskador har minskat med 85 procent på tio år.

Läs mer: Arbetsskadade blir utan skydd

Ett av utredningsförslagen som nu presenteras, är att Försäkringskassan måste säkerställa att människor inte går miste om försäkringen. Handläggare på Försäkringskassan ska bli mer aktiva och fråga den som är sjukskriven om besvären är kopplade till arbetet. Försäkringskassan ska också bli bättre på att informera om möjligheten att ansöka om ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Läkarintyg

Ett annat förslag är att Försäkringskassan måste ta in medicinska läkarutlåtanden där läkaren får möjlighet att svara på specifika frågor gällande arbetsskador, till exempel om den sjukes besvär kommer att kvarstå minst ett år framåt i tiden. Läkaren ska i samband med detta också göra en bedömning om arbetsförmågan på nuvarande arbete är nedsatt med minst en femtondel, vilket också är ett grundläggande krav för att få ansöka om livränta.
- Som det är nu så måste den skadade själv försöka få ett läkarutlåtande. Det är svårt för de flesta, och läkaren förstår oftast inte vad han eller hon ska skriva. Om nu Försäkringskassan tar fram ett formulär eller dylikt är sannolikheten större att fler kan få chansen till en prövning, säger Claes Jansson, chef för försäkringsenheten på LO-TCO Rättsskydd.
Det kommer dock fortfarande att vara så att det är upp till den enskilde att dra igång en utredning och ansöka hos Försäkringskassan om att få sina besvär utredda.

Svårt veta när man ska ansöka

En viktig orsak till att många missar ersättningen är att det är svårt att veta när det är dags att ansöka. Därför framförde LO-TCO Rättsskydd som har suttit med i utredningens referensgrupp, idén om att införa en bestämd tidpunkt då en eventuell arbetsskada senast ska prövas. LO-TCO Rättsskydd anser att ansökan borde ske när Försäkringskassan ska bedöma personens arbetsförmåga inte bara i förhållande till det egna yrket utan till hela arbetsmarknaden, vilket brukar ske efter 180 dagar. I samband med detta brukar sjukpenningen dras in och personen skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Men utredaren ansåg att det är svårt att bedöma om skadorna kommer att kvarstå under minst ett år framåt i tiden, redan vid 180 dagar och förslaget togs inte in i utredningen.

Ersättningen bör följa inkomstindex

När det gäller ersättningen till dem som har en godkänd skada, föreslår utredaren att arbetsskadeersättningen (livräntan) bör räknas upp med inkomstindex varje år. Syftet med försäkringen vid arbetsskada är att den skadade ska få full kompensation för den ekonomiska förlust som arbetsskadan lett till. Många arbetsskadade har sett sin levnadsstandard minska i relation till den övriga befolkningen, bland annat beroende på att ersättningen delvis följer prisbasbeloppets utveckling.
-Om förslaget att ersättningen ska följa inkomstindex går igenom, kommer det att få stor betydelse för de byggnadsarbetare som redan fått sina skador beviljade, säger Claes Jansson på LO-TCO Rättsskydd.

Läs hela utredningen här.

Vill du läsa fler liknande artiklar? Gå med i facebookgruppen "Dina försäkringar på bygget". Då får du artiklarna direkt i ditt flöde.


Arbetsskadeersättning – så funkar det

  • Livränta är en ersättning du kan få om du skadats av ditt jobb.
  • Regler om livränta finns i socialförsäkringsbalken. (Äldre skador regleras av äldre lagar.)
  • Om din läkare anser att du bör genomgå en lång rehabilitering, eller byta arbetsuppgifter, på grund av skadan, och om detta innebär att din inkomstförmåga blir nedsatt under minst ett år framåt, kan du ha rätt till arbetsskadeersättning.
  • Om din skada blir godkänd av Försäkringskassan, kan du få kompletterande ersättning upp till 7,5 prisbasbelopp per år. Ersättningen är tänkt att täcka upp för den inkomstförlust som uppstår, om du lever på sjukersättning, bytt jobb, omskolas, omplacerats eller blivit arbetslös (om du är arbetslös kompletterar man upp till 7,5 basbelopp utifrån ett fiktivt jobb).
  • OBS! Afa Försäkring är en helt annan försäkring, som ingår i kollektivavtalet, och som kan komplettera inkomstförlust över 7,5 prisbasbelopp om du tjänade mer än detta innan du blev skadad.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: BYGGKOLLEN

Plötsligt händer det – är trenden bruten för TBM-gruppen?

Nu kommer vissa tecken på att lönepressen för TBM-gruppen är över. Siffrorna för årets tredje kvartal hoppar upp ett snäpp.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 149
Ja, flera gånger 42
Nej, aldrig 31

Webbreporter

Tipsa Katarina Connheim!

Katarina Connheim
010-601 10 33
070-627 60 84
Skicka e-post

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se