Publicerad 18 april 2017 06:00

SGI – ett kritiserat system

"Det är rättsosäkert"

SGI-systemet är hårt kritiserat av både myndigheter och fackliga organisationer.

Korta, tidsbegränsade anställningar blir allt vanligare. Det gör att de tuffa reglerna om sjukpenninggrundande inkomst (SGI), slår hårt mot utsatta grupper på arbetsmarknaden.
– Systemet är rättsosäkert, säger Lars-Göran Johansson, försäkringshandläggare i Byggnads Väst.
Han har mött flera medlemmar som ramlat ut ur sjukförsäkringssystemet på grund av att Försäkringskassan fattat beslut om indragen sjukpenning från och med ett datum som redan passerat. Individen får då inte en chans att skydda sitt SGI genom att till exempel registrera sig hos Arbetsförmedlingen. Flera försäkringshandläggare inom Byggnads vittnar om liknande historier, men berättar också att medlemmar fått sin sjukpenninggrundande inkomst nollad på grund av det krångliga regelverket. Enligt reglerna kan den sjukpenninggrundande inkomsten nollas om det finns en enda dags glapp, mellan olika ersättningar, till exempel studiemedel, föräldrapenning, sjukpenning, eller en inskrivning hos Arbetsförmedlingen.

Läs mer:
Pentti fick fel information - och stängdes av från försäkringen

En nollning av SGI betyder att individen förlorar hela sitt socialförsäkringsskydd när det gäller sjukpenning, föräldraledighet på sjukpenningnivå samt vård av sjukt barn och en rad andra ersättningar.
I höstas kom Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) med en rapport efter att ha studerat nära 600 ärenden där personer nollats. Granskningen visade att Försäkringskassans egen utbildning av SGI-handläggare är bristfällig och att vissa utredningar som ledde till indragen sjukpenninggrundande inkomst var felaktigt utförda.

Läs mer:
Så gör du för att behålla försäkringen

Så svarar socialförsäkringsministern på kritiken

Utredningen från Inspektionen för socialförsäkringen visade också att både Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans personal, ibland gav fel information om hur den enskilda ska agera för att behålla sina socialförsäkringar.
– Detta är allvarligt eftersom det kan få förödande konsekvenser för dem som är sjuka eller arbetslösa, säger Berit Hamrén, utredare på Inspektionen för socialförsäkringen.Vill du läsa fler liknande artiklar? Gå med i Facebookgruppen "Dina försäkringar på bygget". Att det inte får finnas en enda dags glapp mellan till exempel sjukpenning, föräldrapenning, studiemedel och arbetssökande kritiseras också, både av Inspektionen för socialförsäkringen och av facket.
– Vi säger numera till våra medlemmar att vända sig till fackliga förtroendemän på arbetsplatsen eller en ombudsman på regionen direkt på sjukdag 15 om de är sjukskrivna för att planera för anpassade arbetsuppgifter när Försäkringskassan drar in sjukpenningen. Men även vid övergångar mellan andra ersättningar bör man kontakta facket för rådgivning för att inte förlora sitt SGI, säger Lars-Göran Johansson.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
  1. Ang: "... att Försäkringskassan fattat beslut om indragen sjukpenning från och med ett datum som redan passerat. Individen får då inte en chans att skydda sitt SGI genom att till exempel registrera sig hos Arbetsförmedlingen."

    Detta är i så fall felaktigt (om SGI 0). Man har SGI-skydd under utredningstiden så om FK beslutar bakåt i tiden så är man skyddad tills man fått beslutet om detta.

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se