Publicerad 19 april 2017 08:49

Dödsolyckor vanligare i Danmark än i Sverige

olyckor på byggen jämförda

Dödsolyckor inom byggbranschen är över 40 procent vanligare i Danmark än i Sverige. Det visar en färsk rapport som Byggnadsarbetaren tagit del av.

Det är ett dansk-svenskt forskarsamarbete har genomfört flera studier där man jämfört bygg- och anläggningsindustrin i Sverige och Danmark för att försöka förstå varför det är så stor skillnad i antalet dödsolyckor mellan de två länderna.

Läs mer: "Allt annat än en nollvision är absurt"

Kulturella skillnader
Marianne Törner är säkerhetsforskare vid Göteborgs universitet och har lett den svenska delen av studien. Hon konstaterar att antalet dödsolyckor är 45 procent vanligare i Danmark än i Sverige. Mycket tyder på att det beror på kulturella skillnader inom byggbranschen, men även hur själva arbetet organiserats, enligt Marianne Törner.
- Delaktighet i hela processen på ett bygge är viktig och kan få stora konsekvenser. Det är viktigt att alla på ett bygge får känna att de får vara med och bestämma. Svenska chefer pratar och diskuterar mer med sina medarbetare än vad danska chefer gör, vilket i sin tur påverkar säkerheten, säger hon.

Utbildning påverkar
Hur praktik och utbildning för byggelever organiseras påverkar också säkerheten enligt Marianne Törner. I Danmark får byggelever fixa praktikplats själv, vilket kan vara svårt. De har dessutom lön från praktikföretaget. Det gör det viktigt för den danska eleven att anpassa sig för att inte komma på kant med sin praktikplats. I Sverige får eleven hjälp från skolan, till skillnad från den danska eleven som blir mer utsatt. Det gör att svenska elever vågar ifrågasätta sådant som inte är bra och ställa krav på säkerheten.
- De som pluggar till byggnadsarbetare i Sverige förväntar sig även i högre grad att deras kommande chefer ska göra dem delaktiga i arbetets planering. De svenska eleverna är också mer samarbetsorienterade medan de danska är mer självhävdande.

Ska släppa bok om säkerhet
Enligt Marianne Törner bör hela branschen vara rädd om den kultur av delaktighet som finns i Sverige, och hoppas att inom ett år vara klar med en bok med tips om säkerhet på byggen. Boken ska rikta sig till chefer, skyddsombud och annan säkerhetspersonal som jobbar med säkerhet i byggbranschen på ett lättillgängligt och praktiskt sätt.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
  1. Man kan tänka sig att slutar Danskarna dricka öl på arbetstid så går säkert olyckerna ner också..

  2. Spelar väl ingen roll vilket land som har mest "olycker" på sina arbetsplatser lika olyckligt oavsett. Man tar sig inte till en arbetsplats för att kanske förolyckas så att man omkommer.

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se