Publicerad 2 mars 2017 08:53

Storrivare tar över

Det går en rivningsvåg över landet. Samtidigt håller rivningsbranschen på att förändras i grunden. Större företag köper mindre firmor, vilket kan gynna arbetarna i branschen.

Ruslanas Gurskas, 39, sitter i en Liebherrgrävare på 70 ton och klipper sönder stora klumpar av betong. Bussar sveper förbi på vägbanan strax ovanför. Tunnelbanetågen rullar precis invid rivningsområdet och gångtrafikanter rör sig kors och tvärs på specialtillverkade gångbroar. Det är trångt och maskinen kan knappt vända sig utan att stöta på en avspärrning. Vi befinner oss vid Slussen i Stockholm. Här håller vägar, broar och vattenbassänger på att rivas. Det är ett projekt som kräver hög säkerhet, hundratusentals trafikanter passerar rivningsområdet varje dag.
Ruslanas Gurskas jobbar för Lotus, ett av Sveriges största rivningsföretag. Ruslanas kan det mesta inom rivning, han har jobbat i åtta år på företaget.

"Vi jobbar så nära trafiken"

– Det är en bra firma. Lönen är bra. Men Slussen är ett svårt jobb. Vi jobbar så nära trafiken. Man måste planera och tänka mycket mer i ett sånt här projekt, men då blir det också lite intressantare, säger Ruslana.
Nyligen köpte Lotus Stockholmsföretaget Rivners och innan dess köpte man upp Rivab i Göteborg. Företaget tar hand om hela kedjan, från rivning till återvinning och bortforsling av rivmassor. Bolaget har ett stort antal grävmaskiner, specialbyggda rivningsmaskiner, lastbilar och förfogar över en egen tipp.
Rivningsbranschen håller på att förändras
i grunden. Mindre företag köps upp och det går
i en rasande takt just nu. Med allt större maskinparker kan de stora rivningsjättarna utföra alltmer komplicerade rivningar och hantera sanering och återvinning på ett miljövänligt och säkert sätt. Lotus vassaste konkurrent är snabbväxaren Delete, som ägs av ett danskt riskkapitalbolag.

Rivning av industribyggnad. Mats Lillbäck kapar järnbalkar.

För den rivare som vill specialisera sig finns nu goda möjligheter att hitta bra arbetsgivare när det rivs på många håll i Sverige. Branschen behöver hela tiden ny arbetskraft. Ruslanas arbetskamrat Olegas Jevdokimenko, 33 år från Litauen, har hittills jobbat inom Lotus i ett år och är i full färd med att lära sig hur en avancerad rivning går till i Sverige och får successivt mer och mer komplicerade arbetsuppgifter.
– Jag trivs men tycker att det är viktigt att kunna språket, och jag tycker att svenskan är så svår. Jag arbetade sju år i London innan, säger han med brittisk accent, knappt utan brytning.

Arbetsmiljön förbättras

Tomas Kullberg, regionalt skyddsombud på Byggnads Region Stockholm, anser att konsolideringen av branschen är positiv eftersom den ofta leder till att villkoren och arbetsmiljön förbättras för arbetarna.
– Större företag kan anställa fler resurspersoner på tjänstemannasidan. Man kan anställa välutbildade chefer som kan hantera tidssättningen på rivningen bättre. Det blir lättare när allt finns inom samma företag och man har hela kedjan.
Kjell Sten, tidigare ägare av Rivners som sålde sitt företag med 70 anställda till Lotus, förklarar varför han sålde:
– Det har blivit mer och mer administration kring uppdragen. Det krävs en rad olika tillstånd, det krävs miljöredovisning, det krävs uppföljning av projekten. Vi stod inför att anställa fler tjänstemän, eller låta ett större företag ta över, förklarar Kjell Sten.

Stränga miljökrav

Uppdragen i rivningsbranschen har blivit mer komplicerade. Det är inte ovanligt att beställaren vill att man ska riva enbart de översta våningarna av ett hus, vilket innebär stränga miljökrav när det gäller damm och buller.
Kraven kommer både från beställare och från myndigheter, men gör också att de som arbetar i branschen får en bättre arbetsmiljö. Industribyggnader på mark nära bostadshus och trafik är ett annat exempel på komplicerade rivningar som ställer höga krav på entreprenören.
– Branschen blir mer och mer seriös, så är det. Men det finns fortfarande problem med "skuggboxare" som jag kallar dem. Företag som bara behöver ett antal armar och ben och som inte har några maskiner och som blåser ur kontorsvåningar, som river asbest och som låter arbetarna bo i rivningshusen, säger Kjell Sten.
30 mil norr om Stockholm står Mats Lillbäck med en brännare och skär järnbalkar vid Iggesunds bruk. Han är anställd av en rivningsjätte som heter Delete. Delete är Lotus vassaste konkurrent och växer genom att köpa upp andra rivfirmor i snabbt tempo. Delete ägs av ett riskkapitalbolag från Danmark och finns på 13 platser i Sverige och 20 platser i Finland.
– Vi växer snabbt och stadigt och målet är att bli ledande inom industriservice och rivning i Norden, säger Kim Dahl, projektchef i Sverige.

River gammalt pannhus

Ett av företagets många uppdrag är att genomföra en komplicerad rivning av ett gammalt pannhus på Iggesunds bruk i Hudiksvall. När Byggnadsarbetaren gör ett besök är de jättelika pannorna borta, taket har lyfts av och flikar av blå himmel syns mellan betongpelarna som skjuter i höjden och bär upp våningsplanen. Delete ska riva ovandelen, 30 meter av själva byggnaden, och behålla de lägre delarna där befintlig processutrustning är i bruk. Inga byggelement får falla ner på rör och känslig utrustning.
Rivaren Dennis Lindholm sitter i en skylift och gör lyfthål i betongpelarna. De ska rivas uppifrån, och kapas steg för steg, bit för bit, och varje del av pelaren lyfts försiktigt ut på utsidan och ner på backen med tornkran. Mats Lillbäck står på ett annat ställe i byggnaden och skär järnbalkar i mindre bitar för att de ska gå att lyfta ner. Våningsplanen runt pannan byggdes av stål, så det är mycket kapningsarbete i projektet.
– När företaget blir större blir det mer pappersarbete. Man planerar jobbet noggrannare. Man skriver in vad man ska göra och hur man ska göra det, säger skäraren Mats Lillbäck.
Rivarna jobbar tvåskift, mellan sju på morgonen och sju på kvällen, därefter tar nattskiftet vid. På torsdagarna åker alla hem, de flesta på Delete är veckopendlare och kommer från Mellansverige.
– I eftermiddag åker vi hem, säger håltagaren Dennis Lindholm nöjt.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 438
Ja, flera gånger 415
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se