Publicerad 17 mars 15:18

Snickare riskerar fingrarna på jobbet

Sågar och knivar farligast enligt en ny rapport

De senaste tre åren har olyckorna ökat inom byggbranschen. Snickare är värst drabbade visar en ny rapport från försäkringsbolaget AFA.
- Snickare skadar sig ofta när de ska såga eller skadar fingrarna när de ska skära med en kniv, säger Mats Åhlgren, statistiker på AFA.

I rapporten redovisar AFA olycksstatistik för olika yrkesgrupper i byggbranschen. Den visar att snickare är mest utsatta för olyckor, fram för allt med maskiner och verktyg. De två farligaste verktygen är sågar av alla slag och knivar. Cirkel- och tigersåg är två av de mest farliga sågarna när det gäller handhållna verktyg och klyvsågen när det gäller stationära maskiner.

Läs mer: Olyckor slår hårdast mot äldre byggnadsarbetare

Fallolyckor näst farligast

Det näst farligaste för en snickare är olika fallolyckor eller att man ramlat från högre höjder, till exempel en ställning, vilket är vanligare än för andra yrkesgrupper inom bygg.
Skärskador beror ofta på att kniven slinter och ger skador på fingrar, i åtta fall av tio innebär dessa skador medicinsk invaliditet enligt rapporten.
- Det är skillnad mellan olika yrkesgrupper inom bygg. Snickare kapar oftare än till exempel elektriker, och de använder ofta en bock i sitt arbete. De använder maskiner i större utsträckning och det händer att man råkar köra in fingrarna i sågen. En byggarbetsplats kan vara farlig och komplex, det är inte som att sitta på kontor, säger Mats Åhlgren, statistiker på AFA försäkringar.

Olyckorna ökar

Antalet anmälda olyckor bland snickare har ökat de senaste åren. 2010 var det totala antalet olyckor bland träbyggnadsarbetare 1 008, 2015 var antalet 1 778 stycken olyckor. Men varför det ökat kan bero på flera saker enligt Mats Åhlgren.
- En orsak kan vara att anmälningsbenägenheten har ökat de senaste åren, men även sysselsättningsgraden.

Alla yrkesgrupper överrepresenterade

Rapporten visar även skadeutvecklingen och olycksstatistiken för betong-, bygg- och anläggningsarbete, byggnadsmålare, elektriskt arbete, isolerings- och VVS-montörer. Alla yrkesgrupper är överrepresenterade i olycksstatistiken och bland godkända arbetssjukdomar. Elektriker än minst drabbad av alla grupper.
För unga i åldrarna 16 till 25 är risken att skada sig på maskiner och verktyg 1,5 gånger högre än genomsnittet. De har även en 1,9 gånger högre risk att skada sig på grund av att de skär sig på knivar eller andra föremål. Den äldsta åldersgruppen, 56 till 64 år, har 1,5 gånger högre risk att skadas av fallolyckor jämfört med genomsnittet.


De vanligaste skadorna bland snickare är:

  • Finger/fingrar: 28 procent
  • Handled och/eller hand: 15 procent
  • Huvud, hals och ansikte: 14 procent
  • Ben: 9 procent
  • Arm: 8 procent

Nyckelord:

Arbetsskada

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: #Atal2017

Webbreporter

Tipsa Kaj Söderin!

Kaj Söderin
010-6011036
072-2348469
Skicka e-post

Trögt 2016 men i år släpper det

Trots högkonjunktur har löneutvecklingen under 2016 varit trög. Men i år kan proppen släppa och lönerna lyfta.

Bör det alltid vara hjälmtvång på bygget?

Bör det alltid vara hjälmtvång på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Nej, det beror på vilka moment som ska utföras 164
Ja, självklart 41

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tigern som ryter högst

Tigersågar/ Tyngst vinner, när bygglaget utser bästa tigersågen. Samtidigt avslöjar vårt test stora skillnader i hur mycket maskinerna vibrerar.

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se