Publicerad 6 mars 2017 15:07

Lagändring ska ge sjukskrivna ökad trygghet

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll gör verklighet av sitt löfte att ändra lagen. "Sjukskrivna ska inte nekas sjukpenning utan förvarning", skriver socialdepartementet på sin hemsida.

Försäkringskassans nya rutiner kom som en chock för många när de infördes i november i fjol. De nya reglerna innebar att utbetalningar till sjukskrivna frös inne varje gång myndigheten begärde att ett läkarintyg skulle kompletteras. Något som i flera fall resulterade i att enskilda ställdes helt utan inkomst.
Nu agerar regeringen. Det har "blivit tydligt att regelverket inte i alla situationer ger individerna den trygghet som är syftet med sjukförsäkringen", menar socialdepartementet i en skrivelse som nu ska ut på remiss.

LÄS MER:
Ministern lovar ändra lagen
Fler kan mista sjukpenning

De nya rutinerna var inte politiskt beslutade utan en konsekvens av två kammarrättsdomar där Försäkringskassans tidigare handläggningsrutiner underkändes. Och i februari lovade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att ändra lagen för att motverka effekten av domarna.
‒ Försäkringskassan gör det som lagstiftningen och de här domarna säger att de måste göra. Men det verktyget har ju jag, att kunna komma tillbaks med ett förslag om förändrad lagstiftning som ger Försäkringskassan ett verktyg att bedöma enligt de gamla handläggningsrutinerna, sade hon i SVT:s Agenda.
Nu föreslår socialdepartementet tre förändringar som tillsammans ska stärka de sjukskrivnas trygghet:

  • Ett ärende om sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall ska inte få avgöras till den försäkrades nackdel utan att han eller hon har underrättats om innehållet i det kommande beslutet och fått tillfälle att yttra sig över det inom en bestämd tid.
  • Försäkringskassan ska få besluta att lämna sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall för tid till dess att ett ärende har slutligt avgjorts.
  • SGI-skydd [att den sjukskrivne behåller sin sjukpenninggrundande inkomst, reds. anm.] ska gälla under tid då den försäkrade väntar på ett slutligt beslut i ärende om sjukpenning, ersättning för arbetsresor, rehabiliteringsersättning eller motsvarande arbetskadeersättningar.

Vill du läsa fler liknande artiklar? Gå med i facebookgruppen "Dina försäkringar på bygget". Då får du artiklarna direkt i ditt flöde.

Nyckelord:

Sjukförsäkring

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
  1. Borde inte detta åtgärdas omgående ? INTE 2018... Vi som är sjuka nu och strider med FK får vi retroaktivt för hela 2017?

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se