Publicerad 9 mars 2017 09:15

Kontroller kan rädda händerna på bygget

Ny forskning ska testa bästa metoden

Byggnadsarbetare skadas bland annat vid najning och jobb med spikpistol. Med hjälp av ett nytt forskningsprojekt vill man upptäcka sådana skador tidigare för att rädda händerna.

Arbetsmiljöverket överväger att för första gången införa krav på medicinska kontroller vid handintensivt arbete. Som ett led i det har ett nytt forskningsprojekt fått pengar för att utveckla en metod för hur medicinska kontroller kan hindra arbetare från att skadas.
-Det handlar om jobb som är intensivt, kräver kraft och ofta är ensidigt för händerna. I byggbranschen är några exempel najning och jobb med spikpistol, säger Teresia Nyman.
Hon är verksam vid Arbets-och miljömedicin vid Uppsala universitet och leder forskningsprojektet.

"Målet tidigt upptäcka risker"

Projektet är igång och under hösten och nästa år ska forskarna testa den modell man tagit fram, genom att påbörja kontrollerna och använda resultatet ute på arbetsplatser.
- Målet är att avgöra hur man på bästa sätt kan använda medicinska kontroller, från besöket hos företagshälsovården till utvärdering och återkoppling på företaget. Målet är att man tidigt ska upptäcka risker för skador hos enskilda individer men också använda resultatet till att förbättra arbetsmiljön, säger Teresia Nyman.

Skyddsombuden resurs

Idag ställs krav på medicinska kontroller vid många farliga arbeten, exempelvis vid jobb med vibrationer, asbest, damm och olika kemikalier. Men Arbetsmiljöverket ska omarbeta föreskriften om medicinska kontroller och har då även planer på att utöka kraven till fler områden. Det är arbetsgivaren som är skyldig att se till att de medicinska kontrollerna genomförs, att de som riskerar att skadas får hjälp och att arbetsmiljön förbättras.
- Det är viktigt att man använder resultaten från hälsokontrollerna också till att förbättra arbetsmiljön mer generellt på arbetsplatsen. Då är skyddsombuden en resurs, säger Teresia Nyman.

Vill hitta fler företag

Hon letar idag efter företag i olika branscher där forskarna kan testa metoderna. I byggsektorn har man hittills ett måleriföretag på gång, men vill gärna hitta fler.
I studien kommer både arbetsgivare och skyddsombud från de aktuella företagen att delta, liksom olika experter inom företagshälsovård, Arbetsmiljöverket och Arbets-och miljömedicinska kliniker. Handintensiva branscher är till exempel också de som sysslar med paketering, montering och städning.

Nyckelord:

Arbetsskada

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 439
Ja, flera gånger 416
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se