Publicerad 20 februari 2017 06:00

"Vi har blivit lite bättre på att tillämpa lagen"

Fler jurister på Försäkringskassan

Försäkringskassan har anställt fler jurister. Men att Byggnads förlorar de flesta rättsfall handlar enligt myndigheten om att besluten håller god kvalitet redan från början.

Försäkringsansvariga från Byggnads vittnar om att det har blivit svårare att få rätt mot Försäkringskassan i förvaltningsdomstolarna. Mikael Mayer, chef på Försäkringskassans processjuridiska enhet i Stockholm, tror att ökad juridisk kompetens kan vara en del av förklaringen.
‒ Den enda konkreta skillnad jag kan se är att vi numera är lite bättre på att tillämpa lagen. Det har blivit fler ärenden där det är avslag från början. Men jag kan inte se att det skulle vara någon förändring i våra attityder eller hur vi driver process, säger han.

LÄS MER:
Få segrar när facket möter Försäkringskassan
Bo kan inte bära matkassar ‒ nekas sjukersättning
Det går att vinna: Kent och Anders fick rätt i domstol

Byggnads representanter menar att det blivit tuffare sedan Försäkringskassan satte i system att alltid låta jurister företräda myndigheten i domstol. Mikael Mayer påpekar att denna förändring går tillbaka till myndighetens förstatligande 2005 och menar att den lett till att lagtexten i dag följs i högre utsträckning.
‒ Det är en väsentlig skillnad nu. På länskassornas tid fanns det en del föredragande som inte hade en aning vad som stod i lagen och det kunde bli lite hipp som happ.

Men är era jurister överdrivet inriktade på att leta fel som kan användas för att ge avslag?
‒ Processförarens uppgift är ju att föra Försäkringskassans talan i domstol. Då utgår man från det ursprungliga beslutet och bedömer om det är rimligt att man driver den linjen. Är det tveksamt ska processföraren utreda lite till.

I ett av de fall vi tittat på hade Försäkringskassan avslagit sjukpenning med motiveringen att det saknades "objektivt verifierade aktivitetsbegränsningar". Där blev myndigheten ordentligt tillrättavisad av förvaltningsdomstolen.
‒ Det är domstolen som bedömer om det är riktigt eller inte. Men det finns många olika varianter från domstolen och dessvärre en del domar som är dåliga, både till den klagandes för- och nackdel. Men 99 procent är som de ska.
Vill du läsa fler artiklar om försäkringar? Gå med i Facebookgruppen "Dina försäkringar på bygget".


Om du blir sjuk
• Anmäl till jobbet redan samma dag. Första dagen är en karensdag. Dag 2‒14 ska arbetsgivaren betala 80 procent av din lön i sjuklön.
• Efter 14 dagar ska din arbetsgivare sjukanmäla dig till Försäkringskassan som beslutar om sjukpenning.
• Glöm inte att kontakta din region inom Byggnads. Du kan du ha rätt till reducerad medlemsavgift.
• Om din arbetsgivare inte betalar sjuklön eller om du nekas sjukpenning ska du omedelbart kontakta din region.
Källa: Byggnads

Tyck till! Kommentera artikeln

Under 2016 avgjorde förvaltningsrätterna 24 mål där Byggnads överklagat Försäkringskassans beslut. I 17 fall gick domstolen på Försäkringskassans linje, visar Byggnadsarbetarens granskning.

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
  1. Alltså, om man fattar detta rätt, så är man helt rättslös mot försäkringskassan och utan rättsskydd ingen advokat/jurist som hjälper dig som enskild individ?

    Borde man inte utbilda advokater/jurister som kan arbetsskadeförsäkringen så att man som sjuk eller skadad på/av jobbet får sin rätt tillgodosedd.

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 438
Ja, flera gånger 415
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se