Publicerad 13 januari 2017 06:00

Ett år med personalliggare

Skatteverket: "En mjukstart"

4 988 kontrollerade arbetsplatser och drygt sju miljoner kronor i utfärdade sanktionsavgifter. Det är resultatet av första året med obligatorisk personalliggare på landets byggen.

Den 1 januari 2016 blev elektronisk personalliggare obligatorisk på landets byggarbetsplatser. Samtidigt fick Skatteverket rätt att göra oannonserade arbetsplatsinspektioner för att kontrollera efterlevnaden.
‒ Det här året har handlat om att få systemet på plats, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.
Under premiäråret genomfördes 12 094 kontroller av byggherrar och underentreprenörer på 4 988 arbetsplatser. Totalt utfärdades 691 sanktionsavgifter som tillsammans uppgick till 7 290 000 kronor.
‒ Det är förhållandevis lågt och skulle kunna ha varit betydligt högre med tanke på alla fel vi har sett. Men vi hade en mjuk linje under första halvåret och även under andra halvåret hade vi att ta hänsyn till att lagstiftningen är ny. Vi kommer att göra en del återbesök och har man inte rättat till de fel vi sett då så kommer vi att utfärda sanktionsavgifter, säger Conny Svensson.

LÄS MER: Nya lagen ska mota svartarbete


När obligatorisk personalliggare infördes inom restaurangbranschen 2007 ökade skatteintäkterna med omkring 1,5 miljarder kronor ‒ motsvarande runt 4 000 vita helårsanställningar. Samma regler har sedan dess införts för frisörer och tvätterier. Stärkta av erfarenheterna, och påhejade av branschorganisationerna, beslutade regeringen att systemet skulle införas även inom bygg.
Byggherren ansvarar för att personalliggare finns på arbetsplatsen men kan överföra detta ansvar till huvudentreprenören genom avtal. Skatteverket har möjlighet att kontrollera och bötfälla såväl huvud- som underentreprenörer. Om personalliggare inte finns på plats är avgiften 10 000 kronor. Om en person glömt logga in är avgiften 2 500 kronor.
‒ Vi har upptäckt en hel del oklarheter men det vanligaste felet är att personer som ska vara inloggade inte är det, säger Conny Svensson.

LÄS MER: Nu införs personalliggare

Under 2017 ska Skatteverket både genomföra fler kontroller och bli tuffare i sina bedömningar. Extra uppmärksamhet ska läggas på de arbetsplatser som inte anmälts till myndigheten.
‒ Vi stöter på väldigt många utländska företag. Då handlar vårt jobb om att kunna identifiera dem och bedöma om de ska skatta eller inte. De oannonserade kontrollerna på byggena ger helt andra möjligheter att göra det, säger Conny Svensson.
Samtidigt som personalliggare och oanmälda inspektioner har visat sig vara ett effektivt vapen mot skattefusk och svartarbete menar Conny Svensson att byggföretagen själva måste dra sitt strå till stacken för att skapa ordning och reda. Om inpasseringskontrollen brister minskar också Skatteverkets granskningsmöjligheter.
‒ Vi har sett exempel där två personer smiter in på ett kort, säger Conny Svensson. Där gäller det för branschen att själv ta tag i det här. Det är kanske det allra viktigaste, man måste ju veta vilka gubbar som är inne på bygget.


Personalliggare blev obligatoriskt på landets byggarbetsplatser från den 1 januari 2016.
Byggherren ska se till att liggaren finns på plats men kan överlåta ansvaret till huvudentreprenören.
Alla som arbetar på en byggarbetsplats måste enligt reglerna registrera sin närvaro digitalt.
Syftet är att minska svartarbete och bidra till sund konkurrens.

Tyck till! Kommentera artikeln

LÄS MER

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen
Tema: Byggnads kongress 2018
Tema: Byggnads kongress 2018

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 438
Ja, flera gånger 415
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se