Publicerad 7 mars 2016 09:43

Varnar för skador av kemikalier

Expertgrupp kan läggas ner

Arbetsmiljöverket vill lägga ner den svenska expertgrupp som jobbar med gränsvärden för kemikalier. Forskare och fack varnar för att skyddet för arbetare då kan försämras.

- Vi ser en nedmontering på flera plan av skyddet för arbetarna mot kemikalier, säger Maria Albin, överläkare och chef vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.
Arbetsmiljöverket fattar beslut om gränsvärden för farliga kemikalier. Det handlar om bland annat damm, kvarts och isocyanater. Till sin hjälp har man en kriteriegrupp med olika experter, exempelvis forskare och befattningshavare vid arbets- och miljömedicinska kliniker. Inför ändringen av ett gränsvärde går dessa igenom det senaste i forskningsläget och redovisar ett vetenskapligt underlag om det farliga ämnets hälsoeffekter.
Denna grupp vill nu Arbetsmiljöverket lägga ner, för att istället förlita sig helt på underlaget från en nordisk och en europeisk expertgrupp.

"Gruppen är viktig"

Maria Albin anser att det är ett misstag.
- Gruppen är viktigt då det gäller att bedöma kunskapsläget om hur farliga kemikalier är och samtidigt väga in exponeringen på svenska arbetsplatser. Man missar möjligheten att själv ta fram egna gränsvärden och att ifrågasätta de förslag till gränsvärden som kommer från EU, säger hon. Både LO och Svenskt Näringsliv har anknytning till den svenska expertgruppens arbete.
Också inom LO är man kritisk till planerna på att lägga ner gruppen och orolig för effekterna.
- Svenska arbetsplatser har speciella förhållanden som behöver vägas in då man bedömer vilka gränsvärden man ska ha. Genom kriteriegruppen får vi och våra skyddsombud veta om det senaste som händer inom forskningen och vi har möjlighet att ta upp frågor vi tycker är viktiga när det gäller farliga ämnen, säger Christina Järnstedt, arbetsmiljöombudsman på LO.

"Vi har inte tid"

Jens Åhman, är enhetschef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för frågan.
Han säger att orsaken till planerna på en nedläggning av kriteriegruppen är att EU ökat takten på direktiv som ska genomföras rörande gränsvärden. Verket väljer då att i framtiden bara ta in underlag från de nordiska och de europeiska expertgrupperna.
- Vi har vi inte tid att också gå igenom svenska kriteriegruppens resultat, säger han.
Men det finns ju kritik mot att detta kan leda till sämre gränsvärden i Sverige?
-Jag tror inte det leder till att vi får sämre gränsvärden. Det ska inte vara någon skillnad på underlagen som kommer från EUs vetenskapliga kommitté. Samtliga grupper ska utgå från den senaste forskningen, säger han.

Nyckelord:

Hälsa, Damm, Kemikalier

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
  1. Arbetsmiljöverket tycks ha gjort en felrekrytering på chefsnivå. Klart att Sverige behöver en expertgrupp som kan bedöma vad Arbetsmiljöverket har för sig. Men det känns väl obehagligt att ha en ryggsäck som kollar ens kompetens?

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Hallå där
Tema: Hallå där...

Webbreporter

Tipsa Katarina Connheim!

Katarina Connheim
010-601 10 33
070-627 60 84
Skicka e-post

Ett par kronor upp för TBM

Bra start på året för ackordsgängen.

Har du varit med om något mardrömsjobb?

Har du varit med om något mardrömsjobb?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, flera 4
Nej, aldrig 3
Ja, något enstaka 0

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tigern som ryter högst

Tigersågar/ Tyngst vinner, när bygglaget utser bästa tigersågen. Samtidigt avslöjar vårt test stora skillnader i hur mycket maskinerna vibrerar.

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se