Tema: Avtal 2016

Publicerad 24 februari 13:22

Kräver tid för rast vid plåtslageri

Byggnads krav på avtalet lämnade

Tydligare rätt till rast. Borttagen individuell lön. Det är något av vad Byggnads lyfter i sina avtalsyrkanden till Plåtslageriernas riksförbund.

Det handlar en del om ledighet av olika slag när Byggnads ställer krav på det framtida plåt- och ventilationsavtalet som ska förhandlas fram under våren.
Man vill att avtalet ska vara tydligare om rätt till minst två schemalagda raster. Vidare vill man stärka rätten att ta ledigt för fackliga och politiska uppdrag.

Underlättad semesterplanering

För att underlätta arbetarnas planeringen inför sommarens huvudsemester ska de, om Byggnads får sin vilja igenom, ha rätt till besked om semesterförläggning senast två månader i förväg. I dag gäller en månad.
Facket ägnar också en tanke åt den ledighet som kommer efter yrkeslivet - och begär extra avsättning till avtalspensionen. Man slår fast att prognoser visat att dagens avsättning inte kommer räcka för ett drägligt pensionärsliv.

Tätare hälsokontroller

Vidare vill facket att anställda, mot uppvisande av kvitto, ska kunna få ett friskvårdsstöd på minst 2000 kronor om året. Man vill också ha hälsoundersökningar årligen, vilket inte är regel nu, med frivillig provtagning för prostata.
Byggnads kräver justeringar av en del ersättningar vid sidan om lönen. Bland annat ersättning för lunchkostnader då mat inte kan hållas kall eller värmas upp på arbetet. Vidare vill man höja restids- och bilersättningen samt anpassa nivån på utlandstraktamente efter Skatteverkets regler.

Vill stärka ackordet

Gällande själva lönenivån är kravet detsamma som på alla Byggnads avtalsområden; 3,2 procent och extra satsningar på dem som tjänar minst. Detta i enlighet med den plattform som sedan tidigare presenterats tillsammans med övriga förbund i den fackliga samarbetsgruppen 6F.
Byggnads vill vidare att en utbetalningsnivå införs vid ackordsarbete och att individuell lönesättning utmönstras. Facket vill öka arbetstagarnas motivation för att arbeta på ackord. Ett annat krav med samma syfte är att ändra hur arbetet ersätts då man inte enats om ackordspris för uppgifter som inte finns i prislistan. I dag gäller tidlön då, facket vill ändra till utgående prestationslön.¨

Läs mer: Följ Byggnadsarbetarens avtalsbevakning här

Betonar mångfald och integritet

I yrkandena betonas att branschen är i behov av ny arbetskraft. Därför vill man tydligare premiera arbetet med att handleda lärlingar. Ersättning föreslås utgå för handledning, oavsett löneform.
Ett annat led i att säkerställa återväxten i branschen är att satsa på mångfald och jämställdhet. Byggnads vill avsätta medel ur produktionen för partsgemensamt arbete med dessa frågor.
Det framgår också att facket vill ha stärkt mandat, i form av rätt att lägga tolkningsföreträde, för att sätta stopp för övervaknings- och kontrollåtgärder från arbetsgivarens sida.
Det nuvarande plåt- och ventilationsavtalet upphör att gälla den 31 mars.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Avtal2017

LO-förbunden har enats om en allmän låglönesatsning inför den kommande avtalsrörelsen 2017. Det beslutades på LO:s
representantskapsmöte i dag.

Tema: Hallå där

Läs mer

Gunnar följde anvisningarna ‒ ramlade ändå ur sjukförsäkringen.

LÄS MER

75 miljoner kronor satsades på arbetsmiljöutbildning. Men pengarna som skulle räcka fram till 2018 tog slut redan i år.

Det var främst andra LO-förbund som drabbades, menar Byggnads arbetsmiljöombudsman Ulf Kvarnström.

Klang och jubel för plattsättarna

Plattsättarna har varit något av herre på täppan när det gäller löneutvecklingen på bygget de senaste åren.

Webbreporter

Tipsa Katarina Connheim!

Katarina Connheim
010-601 10 33
070-627 60 84
Skicka e-post

Frågan

Räcker dina pensionspengar?

Räcker dina pensionspengar?

Svarsalternativ Antal röster
Nej, absolut inte! 45
Ja, det gör de! 14
Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Avtal 2016

Senaste nytt om avtalsfajten 2016.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Krysset

Löser du korsord? Här finns Byggnadsarbetarens senaste kryss. Här finns också lösningarna.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se