Tema: Avtal 2016

Publicerad 24 februari 2016 13:22

Kräver tid för rast vid plåtslageri

Byggnads krav på avtalet lämnade

Tydligare rätt till rast. Borttagen individuell lön. Det är något av vad Byggnads lyfter i sina avtalsyrkanden till Plåtslageriernas riksförbund.

Det handlar en del om ledighet av olika slag när Byggnads ställer krav på det framtida plåt- och ventilationsavtalet som ska förhandlas fram under våren.
Man vill att avtalet ska vara tydligare om rätt till minst två schemalagda raster. Vidare vill man stärka rätten att ta ledigt för fackliga och politiska uppdrag.

Underlättad semesterplanering

För att underlätta arbetarnas planeringen inför sommarens huvudsemester ska de, om Byggnads får sin vilja igenom, ha rätt till besked om semesterförläggning senast två månader i förväg. I dag gäller en månad.
Facket ägnar också en tanke åt den ledighet som kommer efter yrkeslivet - och begär extra avsättning till avtalspensionen. Man slår fast att prognoser visat att dagens avsättning inte kommer räcka för ett drägligt pensionärsliv.

Tätare hälsokontroller

Vidare vill facket att anställda, mot uppvisande av kvitto, ska kunna få ett friskvårdsstöd på minst 2000 kronor om året. Man vill också ha hälsoundersökningar årligen, vilket inte är regel nu, med frivillig provtagning för prostata.
Byggnads kräver justeringar av en del ersättningar vid sidan om lönen. Bland annat ersättning för lunchkostnader då mat inte kan hållas kall eller värmas upp på arbetet. Vidare vill man höja restids- och bilersättningen samt anpassa nivån på utlandstraktamente efter Skatteverkets regler.

Vill stärka ackordet

Gällande själva lönenivån är kravet detsamma som på alla Byggnads avtalsområden; 3,2 procent och extra satsningar på dem som tjänar minst. Detta i enlighet med den plattform som sedan tidigare presenterats tillsammans med övriga förbund i den fackliga samarbetsgruppen 6F.
Byggnads vill vidare att en utbetalningsnivå införs vid ackordsarbete och att individuell lönesättning utmönstras. Facket vill öka arbetstagarnas motivation för att arbeta på ackord. Ett annat krav med samma syfte är att ändra hur arbetet ersätts då man inte enats om ackordspris för uppgifter som inte finns i prislistan. I dag gäller tidlön då, facket vill ändra till utgående prestationslön.¨

Läs mer: Följ Byggnadsarbetarens avtalsbevakning här

Betonar mångfald och integritet

I yrkandena betonas att branschen är i behov av ny arbetskraft. Därför vill man tydligare premiera arbetet med att handleda lärlingar. Ersättning föreslås utgå för handledning, oavsett löneform.
Ett annat led i att säkerställa återväxten i branschen är att satsa på mångfald och jämställdhet. Byggnads vill avsätta medel ur produktionen för partsgemensamt arbete med dessa frågor.
Det framgår också att facket vill ha stärkt mandat, i form av rätt att lägga tolkningsföreträde, för att sätta stopp för övervaknings- och kontrollåtgärder från arbetsgivarens sida.
Det nuvarande plåt- och ventilationsavtalet upphör att gälla den 31 mars.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

LÄS MER

Webbreporter

Tipsa Katarina Connheim!

Katarina Connheim
010-601 10 33
070-627 60 84
Skicka e-post

Raketbränsle i tanken

Maskinförarlönen upp med 5 procent på ett år.

Ett eller annat dödsfall får man väl räkna med. Eller?

I veckan utsåg vi utbyggnaden av Södra cell Värö till Årets sämsta bygge under stor uppmärksamhet. Kommentarerna från Väröcheferna gjorde mig ärligt förbannad. Och Arbetsmiljöverket avslöjade sig än en gång som landets zombiemyndighet nummer 1.

Tävling - vem är det här?

Vilken ständigt aktuell person döljer sig på den pixlade bilden? Mejla ditt svar till red@byggarb.se. Märk mejlet "Tävling". Senast den 1 mars vill vi ha ditt bidrag. OBS! Glöm inte att ange ditt namn, mobilnummer, adress och klädstorlek.

Har du förstört något på jobb i ett hem?

Har du förstört något på jobb i ett hem?

Svarsalternativ Antal röster
Nej, absolut inte! 66
Ja, det har hänt. 41

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tigern som ryter högst

Tigersågar/ Tyngst vinner, när bygglaget utser bästa tigersågen. Samtidigt avslöjar vårt test stora skillnader i hur mycket maskinerna vibrerar.

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se