Tema: Avtal 2016

Publicerad 24 februari 13:22

Kräver tid för rast vid plåtslageri

Byggnads krav på avtalet lämnade

Tydligare rätt till rast. Borttagen individuell lön. Det är något av vad Byggnads lyfter i sina avtalsyrkanden till Plåtslageriernas riksförbund.

Det handlar en del om ledighet av olika slag när Byggnads ställer krav på det framtida plåt- och ventilationsavtalet som ska förhandlas fram under våren.
Man vill att avtalet ska vara tydligare om rätt till minst två schemalagda raster. Vidare vill man stärka rätten att ta ledigt för fackliga och politiska uppdrag.

Underlättad semesterplanering

För att underlätta arbetarnas planeringen inför sommarens huvudsemester ska de, om Byggnads får sin vilja igenom, ha rätt till besked om semesterförläggning senast två månader i förväg. I dag gäller en månad.
Facket ägnar också en tanke åt den ledighet som kommer efter yrkeslivet - och begär extra avsättning till avtalspensionen. Man slår fast att prognoser visat att dagens avsättning inte kommer räcka för ett drägligt pensionärsliv.

Tätare hälsokontroller

Vidare vill facket att anställda, mot uppvisande av kvitto, ska kunna få ett friskvårdsstöd på minst 2000 kronor om året. Man vill också ha hälsoundersökningar årligen, vilket inte är regel nu, med frivillig provtagning för prostata.
Byggnads kräver justeringar av en del ersättningar vid sidan om lönen. Bland annat ersättning för lunchkostnader då mat inte kan hållas kall eller värmas upp på arbetet. Vidare vill man höja restids- och bilersättningen samt anpassa nivån på utlandstraktamente efter Skatteverkets regler.

Vill stärka ackordet

Gällande själva lönenivån är kravet detsamma som på alla Byggnads avtalsområden; 3,2 procent och extra satsningar på dem som tjänar minst. Detta i enlighet med den plattform som sedan tidigare presenterats tillsammans med övriga förbund i den fackliga samarbetsgruppen 6F.
Byggnads vill vidare att en utbetalningsnivå införs vid ackordsarbete och att individuell lönesättning utmönstras. Facket vill öka arbetstagarnas motivation för att arbeta på ackord. Ett annat krav med samma syfte är att ändra hur arbetet ersätts då man inte enats om ackordspris för uppgifter som inte finns i prislistan. I dag gäller tidlön då, facket vill ändra till utgående prestationslön.¨

Läs mer: Följ Byggnadsarbetarens avtalsbevakning här

Betonar mångfald och integritet

I yrkandena betonas att branschen är i behov av ny arbetskraft. Därför vill man tydligare premiera arbetet med att handleda lärlingar. Ersättning föreslås utgå för handledning, oavsett löneform.
Ett annat led i att säkerställa återväxten i branschen är att satsa på mångfald och jämställdhet. Byggnads vill avsätta medel ur produktionen för partsgemensamt arbete med dessa frågor.
Det framgår också att facket vill ha stärkt mandat, i form av rätt att lägga tolkningsföreträde, för att sätta stopp för övervaknings- och kontrollåtgärder från arbetsgivarens sida.
Det nuvarande plåt- och ventilationsavtalet upphör att gälla den 31 mars.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Hallå där ...

Tidigare artiklar

Byggnads varnar för att använda motorkapar. Orsaken är flera olyckor där arbetare fått ansiktet uppskuret.

Tema: HALLÅ DÄR...

Webbreporter

Tipsa Jenny Berggren!

Jenny Berggren
010-601 10 27
070-664 49 00
Skicka e-post

Brukar du besväras av damm på jobbet?

Brukar du besväras av damm på jobbet?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, visst gör jag det 78
Nej, det gör jag inte 14

Bygglag värda sin vikt i guld

TBM-gruppen i region Stockholm-Gotland har nu ett ackordslönesnitt på 220:63 kronor i timmen.

Rörtångstest: Klassiker mot uppstickare

Rörmokarna på Bravida hade inga svårigheter att utse vinnare i rörtångstestet, när vi ställde en klassiker mot två uppstickare.

Avtal 2016

Senaste nytt om avtalsfajten 2016.

Lönetvisten i Malmö

Byggnads menar att företaget Viremidos har betalat mer än 100 kr för lite i timlön. Viremidos menar att de följt EU-regler.
Följ förhandlingarna här.

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

EU-granskning

Tolv byggarbetare från de nya EU-länderna har dött i arbetsplatsolyckor i Sverige sedan 2004, men omkring hälften av dem, är osynliga i statistiken. Läs alla artiklar här.

Krysset

Löser du korsord? Här finns Byggnadsarbetarens senaste kryss. Här finns också lösningarna.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej?

Tipsa Kenneth Petterson!

Kenneth Petterson
010-601 10 81
070-607 56 97
Skicka e-post

Byggbloggar

Många har åsikter om byggbranschen. Här hittar du några av landets vassaste byggbloggare. Klicka och tyck till.