Publicerad 1 februari 2016 15:23

Regionala skyddsombud kan få större mandat

Regeringen tar grepp om arbetsmiljö

Stärkt säkerhet för vägarbetare. Möjligen större befogenheter för skyddsombud. Det är två av punkterna i regeringens nya arbetsmiljöstrategi som presenterats i dag, måndag.

Regeringen har tagit fram en strategi för arbetsmiljön, som ska sträcka sig fram till år 2020. Tre prioriterade områden pekas ut: "nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor", "ett hållbart arbetsliv" och "psykosocial arbetsmiljö".

Åtgärder för vägarbeten

Några exempel på vad detta innebär konkret är att Arbetsmiljöverket, Trafikverket och Transportstyrelsen tillsammans ska ta fram förslag på olycksförebyggande åtgärder för arbeten på och vid vägar. Vidare får tolv myndigheter i gemensamt uppdrag att ta fram information riktad till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare. Infon ska gälla regelverk om bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö, skatterätt och socialförsäkringssystemet.
Yrken där det är stor risk för att man inte orkar jobba till pensionsåldern ska granskas särskilt. Arbetsmiljöverket ska särskilt följa upp hur företag sköter sitt rehabansvar.

Skyddsombuds roll ses över

Regeringen tillsätter också en särskild utredare som ska se över om arbetsmiljöreglerna är anpassade efter det moderna arbetslivet. Man konstaterar i utredningsdirektivet att det nu är vanligare med exempelvis inhyrd arbetskraft och underentreprenörskedjor, jämfört med när arbetsmiljölagen trädde i kraft 1978. Enligt direktivet kan detta leda till att arbetsmiljöansvar riskerar att falla mellan stolarna. Utredaren ska därför se över om reglerna behöver ändras. Vidare ska utredaren ta ställning till om regionala skyddsombud ska kunna ha tillträde även till arbetsplatser där fackliga medlemmar saknas. Detta med tanke på att antalet arbetare som är tillfälligt i Sverige, och därmed mer sällan är med i facket, blivit fler.
En annan utredare får i uppdrag att ta fram förslag på hur ett nationellt centrum för kunskap om arbetsmiljö och utvärdering av arbetsmiljöpolitik kan utformas.

Nyckelord:

Hälsa

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

LÄS MER

Webbreporter

Tipsa Katarina Connheim!

Katarina Connheim
010-601 10 33
070-627 60 84
Skicka e-post

Raketbränsle i tanken

Maskinförarlönen upp med 5 procent på ett år.

Ett eller annat dödsfall får man väl räkna med. Eller?

I veckan utsåg vi utbyggnaden av Södra cell Värö till Årets sämsta bygge under stor uppmärksamhet. Kommentarerna från Väröcheferna gjorde mig ärligt förbannad. Och Arbetsmiljöverket avslöjade sig än en gång som landets zombiemyndighet nummer 1.

Tävling - vem är det här?

Vilken ständigt aktuell person döljer sig på den pixlade bilden? Mejla ditt svar till red@byggarb.se. Märk mejlet "Tävling". Senast den 1 mars vill vi ha ditt bidrag. OBS! Glöm inte att ange ditt namn, mobilnummer, adress och klädstorlek.

Har du förstört något på jobb i ett hem?

Har du förstört något på jobb i ett hem?

Svarsalternativ Antal röster
Nej, absolut inte! 66
Ja, det har hänt. 41

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tigern som ryter högst

Tigersågar/ Tyngst vinner, när bygglaget utser bästa tigersågen. Samtidigt avslöjar vårt test stora skillnader i hur mycket maskinerna vibrerar.

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se