Publicerad 1 februari 2016 15:23

Regionala skyddsombud kan få större mandat

Regeringen tar grepp om arbetsmiljö

Stärkt säkerhet för vägarbetare. Möjligen större befogenheter för skyddsombud. Det är två av punkterna i regeringens nya arbetsmiljöstrategi som presenterats i dag, måndag.

Regeringen har tagit fram en strategi för arbetsmiljön, som ska sträcka sig fram till år 2020. Tre prioriterade områden pekas ut: "nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor", "ett hållbart arbetsliv" och "psykosocial arbetsmiljö".

Åtgärder för vägarbeten

Några exempel på vad detta innebär konkret är att Arbetsmiljöverket, Trafikverket och Transportstyrelsen tillsammans ska ta fram förslag på olycksförebyggande åtgärder för arbeten på och vid vägar. Vidare får tolv myndigheter i gemensamt uppdrag att ta fram information riktad till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare. Infon ska gälla regelverk om bland annat arbetsrätt, arbetsmiljö, skatterätt och socialförsäkringssystemet.
Yrken där det är stor risk för att man inte orkar jobba till pensionsåldern ska granskas särskilt. Arbetsmiljöverket ska särskilt följa upp hur företag sköter sitt rehabansvar.

Skyddsombuds roll ses över

Regeringen tillsätter också en särskild utredare som ska se över om arbetsmiljöreglerna är anpassade efter det moderna arbetslivet. Man konstaterar i utredningsdirektivet att det nu är vanligare med exempelvis inhyrd arbetskraft och underentreprenörskedjor, jämfört med när arbetsmiljölagen trädde i kraft 1978. Enligt direktivet kan detta leda till att arbetsmiljöansvar riskerar att falla mellan stolarna. Utredaren ska därför se över om reglerna behöver ändras. Vidare ska utredaren ta ställning till om regionala skyddsombud ska kunna ha tillträde även till arbetsplatser där fackliga medlemmar saknas. Detta med tanke på att antalet arbetare som är tillfälligt i Sverige, och därmed mer sällan är med i facket, blivit fler.
En annan utredare får i uppdrag att ta fram förslag på hur ett nationellt centrum för kunskap om arbetsmiljö och utvärdering av arbetsmiljöpolitik kan utformas.

Nyckelord:

Hälsa

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Lönen svagt upp för ställningsbyggarna

Från sista kvartalet 2016 till sista 2017 steg tidlönen med 3:01 kronor i timmen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 336
Ja, flera gånger 273
Nej, aldrig 61

Webbreporter

Tipsa Johan Fyrk!

Johan Fyrk
010-6011043
073-3387946
Skicka e-post

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se