Tema: Avtal 2016

Publicerad 25 februari 2016 12:51

Glasavtalet: Krav på ny lägre lön

Arbetsgivarna vill ha ny yrkesgrupp

Facket vill ha ökad rörlig lönedel. Arbetsgivarna vill ha ny lönenivå för inte fullt yrkeskunniga. I dag har fack och arbetsgivare växlat yrkanden om det nya glasmästeriavtalet.

I dag startar förhandlingarna om ett nytt glasmästeriavtal, i och med utväxlandet av krav. Det gamla avtalet går ut den sista mars.
Liksom på övriga avtalsområden yrkar Byggnads på löneökningar på 3,2 procent. Det är mer än vad industrifacken begärt i sina förhandlingar och betydligt mer än vad industriarbetsgivarna är inriktade på. Industrins löneöverenskommelse brukar betraktas som ett märke för hela arbetsmarknaden, men har en omdebatterad roll i år i. Arbetsgivarna ser dock industrin som vägledande även i år. Glasbranschföreningen skriver i sina yrkanden att de inte kommer gå över den nivå industrin enas om.
- Vi måste säkerställa våra företags långsiktiga konkurrenskraft. Det är av stor vikt att vi håller oss till de kostnadshöjningar som den internationellt konkurrensutsatta industrin kommer överens om, säger föreningens vd Erik Haara på hemsidan.

Läs mer: Följ hela Byggnadsarbetarens avtalsbevakning här

Lägre lön för viss grupp

Vad gäller lön i övrigt så vill Byggnads att den rörliga delen av lönen ökar samt att ersättningen för ej debiterbar tid, vid störningar i produktionen, höjs. Facket anser att det inte är rimligt att arbetstagarna då drabbas av betydligt sänkt lön.
Arbetsgivarnas yrkanden handlar bland annat om att införa individuell lönesättning.
De vill också införa en ytterligare, lägre lönenivå, för arbetstagare som inte är fullt yrkeskunniga men heller inte är anställda som lärlingar. De skriver att den fulla kunskapen inte behövs för alla verksamhetsgrenar.

Mer svängrum för arbetstider

Glasbranschföreningen vill öka företagens möjlighet att förlägga arbetstider anpassat efter efterfrågan.
- Glasföretagen får ofta frågan om att utföra arbete på arbetstider som är utanför kollektivavtalets ramar. Det är olyckligt om våra företag måste avstå jobb på grund av ålderdomliga arbetstidsregler i kollektivavtalet, säger föreningens förhandlingschef Ingrid Clementson i en kommentar till yrkandena.
Årsarbetstid är också en önskan från arbetsgivarna. De skriver att det skulle öka möjligheten till trygg anställning hela året, trots ojämn arbetsfördelning.

Tätare hälsoundersökningar

Glasbranschföreningen skriver att kompetens ska värderas i stället för anställningstid vid arbetsbrist, alltså att man vill göra undantag från huvudregeln om att den som varit anställd kortast tid får gå vid uppsägningar.
Byggnads yrkar bland annat på att friskvårdsersättningen ska höjas från 2000 till 3000 kronor om året och att hälso- och arbetsmiljöundersökningar ska ske vartannat i stället för vart tredje år. Man begär också extra avsättning till avtalspensionen.
Vidare vill facket att arbetsgivaren står för kostnader för middag vid övertidsarbete som dykt upp samma dag och oundvikliga kostnader av typen vägtullar på vägen till jobbet.
Arbetsgivarens skyldighet att förse arbetare med skyddsklassade vinterskor vill Byggnads också ha in i avtalet. Liksom att pengar ur produktionen avsätts till arbete för att öka mångfald och jämställdhet.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Arbetsmiljön – Nedmonteringen
Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Vilket verktyg kan du inte vara utan?

Vilket verktyg kan du inte vara utan?

Svarsalternativ Antal röster
Skruvdragaren 59
Hammaren 44
Annat verktyg 32
Polygripen 16
Najomaten 12
Borrmaskinen 9

Lönen på tomgång för maskinförarna

Det går trögt för maskinlönerna. Det senaste året har de ökat med knappt tre kronor per timme.

Webbreporter

Tipsa Ivar Andersen!

Ivar Andersen
010-6011036
Skicka e-post

Tigern som ryter högst

Tigersågar/ Tyngst vinner, när bygglaget utser bästa tigersågen. Samtidigt avslöjar vårt test stora skillnader i hur mycket maskinerna vibrerar.

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se