Tema: Avtal 2016

Publicerad 25 februari 12:51

Glasavtalet: Krav på ny lägre lön

Arbetsgivarna vill ha ny yrkesgrupp

Facket vill ha ökad rörlig lönedel. Arbetsgivarna vill ha ny lönenivå för inte fullt yrkeskunniga. I dag har fack och arbetsgivare växlat yrkanden om det nya glasmästeriavtalet.

I dag startar förhandlingarna om ett nytt glasmästeriavtal, i och med utväxlandet av krav. Det gamla avtalet går ut den sista mars.
Liksom på övriga avtalsområden yrkar Byggnads på löneökningar på 3,2 procent. Det är mer än vad industrifacken begärt i sina förhandlingar och betydligt mer än vad industriarbetsgivarna är inriktade på. Industrins löneöverenskommelse brukar betraktas som ett märke för hela arbetsmarknaden, men har en omdebatterad roll i år i. Arbetsgivarna ser dock industrin som vägledande även i år. Glasbranschföreningen skriver i sina yrkanden att de inte kommer gå över den nivå industrin enas om.
- Vi måste säkerställa våra företags långsiktiga konkurrenskraft. Det är av stor vikt att vi håller oss till de kostnadshöjningar som den internationellt konkurrensutsatta industrin kommer överens om, säger föreningens vd Erik Haara på hemsidan.

Läs mer: Följ hela Byggnadsarbetarens avtalsbevakning här

Lägre lön för viss grupp

Vad gäller lön i övrigt så vill Byggnads att den rörliga delen av lönen ökar samt att ersättningen för ej debiterbar tid, vid störningar i produktionen, höjs. Facket anser att det inte är rimligt att arbetstagarna då drabbas av betydligt sänkt lön.
Arbetsgivarnas yrkanden handlar bland annat om att införa individuell lönesättning.
De vill också införa en ytterligare, lägre lönenivå, för arbetstagare som inte är fullt yrkeskunniga men heller inte är anställda som lärlingar. De skriver att den fulla kunskapen inte behövs för alla verksamhetsgrenar.

Mer svängrum för arbetstider

Glasbranschföreningen vill öka företagens möjlighet att förlägga arbetstider anpassat efter efterfrågan.
- Glasföretagen får ofta frågan om att utföra arbete på arbetstider som är utanför kollektivavtalets ramar. Det är olyckligt om våra företag måste avstå jobb på grund av ålderdomliga arbetstidsregler i kollektivavtalet, säger föreningens förhandlingschef Ingrid Clementson i en kommentar till yrkandena.
Årsarbetstid är också en önskan från arbetsgivarna. De skriver att det skulle öka möjligheten till trygg anställning hela året, trots ojämn arbetsfördelning.

Tätare hälsoundersökningar

Glasbranschföreningen skriver att kompetens ska värderas i stället för anställningstid vid arbetsbrist, alltså att man vill göra undantag från huvudregeln om att den som varit anställd kortast tid får gå vid uppsägningar.
Byggnads yrkar bland annat på att friskvårdsersättningen ska höjas från 2000 till 3000 kronor om året och att hälso- och arbetsmiljöundersökningar ska ske vartannat i stället för vart tredje år. Man begär också extra avsättning till avtalspensionen.
Vidare vill facket att arbetsgivaren står för kostnader för middag vid övertidsarbete som dykt upp samma dag och oundvikliga kostnader av typen vägtullar på vägen till jobbet.
Arbetsgivarens skyldighet att förse arbetare med skyddsklassade vinterskor vill Byggnads också ha in i avtalet. Liksom att pengar ur produktionen avsätts till arbete för att öka mångfald och jämställdhet.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Hallå där ...

Tidigare artiklar

Byggnads varnar för att använda motorkapar. Orsaken är flera olyckor där arbetare fått ansiktet uppskuret.

Tema: HALLÅ DÄR...

Webbreporter

Tipsa Jenny Berggren!

Jenny Berggren
010-601 10 27
070-664 49 00
Skicka e-post

Brukar du besväras av damm på jobbet?

Brukar du besväras av damm på jobbet?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, visst gör jag det 91
Nej, det gör jag inte 16

Bygglag värda sin vikt i guld

TBM-gruppen i region Stockholm-Gotland har nu ett ackordslönesnitt på 220:63 kronor i timmen.

Rörtångstest: Klassiker mot uppstickare

Rörmokarna på Bravida hade inga svårigheter att utse vinnare i rörtångstestet, när vi ställde en klassiker mot två uppstickare.

Avtal 2016

Senaste nytt om avtalsfajten 2016.

Lönetvisten i Malmö

Byggnads menar att företaget Viremidos har betalat mer än 100 kr för lite i timlön. Viremidos menar att de följt EU-regler.
Följ förhandlingarna här.

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

EU-granskning

Tolv byggarbetare från de nya EU-länderna har dött i arbetsplatsolyckor i Sverige sedan 2004, men omkring hälften av dem, är osynliga i statistiken. Läs alla artiklar här.

Krysset

Löser du korsord? Här finns Byggnadsarbetarens senaste kryss. Här finns också lösningarna.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej?

Tipsa Kenneth Petterson!

Kenneth Petterson
010-601 10 81
070-607 56 97
Skicka e-post

Byggbloggar

Många har åsikter om byggbranschen. Här hittar du några av landets vassaste byggbloggare. Klicka och tyck till.