Tema: Avtal 2016

Publicerad 19 februari 2016 14:50

Musikerna med i 6F-samordningen

Nästa vecka växlas kraven

Musikerförbundet har nu anslutit sig till 6F i samordningen i avtalsrörelsen. Under nästa vecka växlar Byggnads krav med arbetsgivarsidan gällande alla sina avtal.

Sedan tidigare har de fem 6F-förbunden Byggnads, Seko, Fastighets, Målareförbundet och Elektrikerna samordnat sina krav inför vårens förhandlingar om nya kollektivavtal. Detta efter att den vanliga samordningen mellan alla LO-förbund spruckit i höstas. Nu i veckan har även Musikerförbundet anslutit sig till 6Fs samordning. På sin hemsida skriver Musikerförbundet att förbunden har en samsyn på såväl det löneutrymme som finns som på de orättvisor som präglar arbetsmarknaden.
- När LO:s samordning av avtalsrörelsen 2016 inte kunde genomföras blev det nödvändigt för oss som liten organisation att hitta andra samarbetspartners. Vi är glada att kunna ansluta oss till samordningen inom 6F, säger Musikerförbundets ordförande Jan Granvik i en kommentar.

Vissa krav kända

Avtalsrörelsen drar i nästa vecka igång på allvar i byggsektorn då Byggnads växlar krav med arbetsgivarsidan gällande alla sina fem kollektivavtal. Det börjar på måndag med att Byggnads och Sveriges Byggindustrier byter krav beträffande byggavtalet. Byggnads krav kommer utgå från den gemensamma 6F-plattformen, där man alltså bland annat kräver 3,2 procent i löneökning på ett år. Ökat skydd för arbetstagarnas integritet och begränsning av osäkra anställningsformer är andra delar i plattformen.
Sveriges Byggindustrier har gått ut med att de kommer begära introduktionsanställningar, en i så fall ny anställningsform med lägre löner för framför allt nyanlända i Sverige. Arbetsgivarna har också varit tydliga med att de vill att prestationslön tas bort som huvudlöneform i byggavtalet samt att man vill ha löneökningar på under en procent på ett år. Men detaljerna visar sig på måndag.

Avtalen löper ut i mars och april

Under nästa vecka växlar sedan Byggnads, och respektive arbetsgivarorganisation, krav för ytterligare ett avtal om dagen. I tur och ordning blir det gällande teknikinstallationsavtalet vvs och kyl, plåtavtalet, glasmästeriavtalet respektive maskinentreprenörsavtalet.
Alla avtalen utom det sistnämnda, som gäller en månad längre, löper i sin nuvarande version ut den sista mars. Om parterna inte enats om nya avtal innan dess kan nuvarande avtal förlängas.
För att få hjälp med att komma överens kan parterna kalla in medlare från Medlingsinstitutet, om enighet inte nås kan de också varsla om stridsåtgärder.

FÖLJ BYGGNADSARBETARENS AVTALSBEVAKNING HÄR

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Lönen svagt upp för ställningsbyggarna

Från sista kvartalet 2016 till sista 2017 steg tidlönen med 3:01 kronor i timmen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 336
Ja, flera gånger 273
Nej, aldrig 61

Webbreporter

Tipsa Johan Fyrk!

Johan Fyrk
010-6011043
073-3387946
Skicka e-post

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se