Publicerad 2 februari 09:50

Livränta för tjugo år gammal skada

Seger för snickare i domstol

För 20 år sedan var snickaren med om en fallolycka. När han sökte livränta för att smärtor nu tvingat honom byta jobb blev det avslag. Men förvaltningsrätten har ändrat beslutet.

Då mannen sökte om livränta från Försäkringskassan i början av 2014 hade det gått över arton år sedan olyckan som han menar orsakat hans ryggbesvär. Nu hade besvären tvingat honom att byta arbetsuppgifter och därmed gå ner i lön, han sökte ersättning för den förlorade inkomsten.
Försäkringskassan avslog för att man inte tyckte att sambandet mellan olyckan och smärtorna var styrkt. Man hänvisade bland annat till att röntgen som gjordes i samband med själva olyckan inte visat på några skador och att mannen inte varit sjukskriven för sina ryggbesvär under de år som sedan gått.

Hade anpassat jobb

Mannen har svarat med att han haft anpassade arbetsuppgifter sedan olyckan, att det är tack vare den lösningen han endast haft lätta och periodvisa besvär. Under 2013 ökade dock hans besvär, det blev inte längre möjligt att anpassa uppgifterna han hade.
Han har vidare hänvisat till röntgen från åren efter olyckan som visat på påverkan på kotor. I intyg från samma tid sägs att det är rimligt att hysa misstankar om framtida inskränkningar i fysisk förmåga. En ortopedspecialist konstaterade också 2013 att arbetsskadan har ett klart samband med nuläget.

"Riktiga underlag viktigt"

Förvaltningsrätten i Göteborg slår fast i sin dom att övervägande skäl talar för ett samband mellan olyckan och mannens besvär. Han får därmed rätt till livränta för den inkomst han förlorat genom att byta arbete, men Försäkringskassan kan överklaga domen till kammarrätten.
Innan olyckan hade mannen inga ryggbesvär. Morgan Karlsson, den ombudsman på Byggnads Väst som hjälpt mannen att driva ärendet, lyfter fram det som en viktig omständighet i sådana här fall.
- Att man har riktiga underlag betyder ju väldigt mycket, säger han i övrigt om möjligheten att få rätt till livränta även efter lång tid.

Viktigt att redovisa händelsen

Morgan Karlsson konstaterar att risken är att man direkt efter en olycka får läkarintyg som utefter ögonblicksbilden förlängs sex eller nio veckor i taget, utan att man utreder de långsiktiga konsekvenserna. För egen del är den drabbade i det läget kanske mest fokuserad på att bli bra, utan att tänka på att arbetsskador kan visa sig längre fram.
Morgan Karlsson tycker att den som varit med om en olycka ska försöka att tydligt beskriva vad som hänt när den kommer till läkaren, så att både händelsen och besvären noteras ordentligt i journalen. Det kan göra stor nytta om besvär visar sig längre fram. Han konstaterar att det också är bra om man får kontakt med en specialist och kanske röntgas efter en olyckshändelse.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tidigare artiklar

Byggnads varnar för att använda motorkapar. Orsaken är flera olyckor där arbetare fått ansiktet uppskuret.

Tema: HALLÅ DÄR...
Tema: Kvartsdamm

Vårt avslöjande om att kvarts är farligare än befarat har fått er läsare att undra hur ni bäst skyddar er. Här ger vi svar.

Tema: Surf i boden

Vi surfar allt mer på våra smartphones. Byggnadsarbetaren har träffat ett gäng snickare som berättar om hur de påverkas under rasterna i byggboden.

Webbreporter

Tipsa Jenny Berggren!

Jenny Berggren
010-601 10 27
070-664 49 00
Skicka e-post

Brukar du besväras av damm på jobbet?

Brukar du besväras av damm på jobbet?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, visst gör jag det 72
Nej, det gör jag inte 14

Bygglag värda sin vikt i guld

TBM-gruppen i region Stockholm-Gotland har nu ett ackordslönesnitt på 220:63 kronor i timmen.

Rörtångstest: Klassiker mot uppstickare

Rörmokarna på Bravida hade inga svårigheter att utse vinnare i rörtångstestet, när vi ställde en klassiker mot två uppstickare.

Avtal 2016

Senaste nytt om avtalsfajten 2016.

Lönetvisten i Malmö

Byggnads menar att företaget Viremidos har betalat mer än 100 kr för lite i timlön. Viremidos menar att de följt EU-regler.
Följ förhandlingarna här.

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

EU-granskning

Tolv byggarbetare från de nya EU-länderna har dött i arbetsplatsolyckor i Sverige sedan 2004, men omkring hälften av dem, är osynliga i statistiken. Läs alla artiklar här.

Krysset

Löser du korsord? Här finns Byggnadsarbetarens senaste kryss. Här finns också lösningarna.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej?

Tipsa Kenneth Petterson!

Kenneth Petterson
010-601 10 81
070-607 56 97
Skicka e-post

Byggbloggar

Många har åsikter om byggbranschen. Här hittar du några av landets vassaste byggbloggare. Klicka och tyck till.