Publicerad 2 februari 09:50

Livränta för tjugo år gammal skada

Seger för snickare i domstol

För 20 år sedan var snickaren med om en fallolycka. När han sökte livränta för att smärtor nu tvingat honom byta jobb blev det avslag. Men förvaltningsrätten har ändrat beslutet.

Då mannen sökte om livränta från Försäkringskassan i början av 2014 hade det gått över arton år sedan olyckan som han menar orsakat hans ryggbesvär. Nu hade besvären tvingat honom att byta arbetsuppgifter och därmed gå ner i lön, han sökte ersättning för den förlorade inkomsten.
Försäkringskassan avslog för att man inte tyckte att sambandet mellan olyckan och smärtorna var styrkt. Man hänvisade bland annat till att röntgen som gjordes i samband med själva olyckan inte visat på några skador och att mannen inte varit sjukskriven för sina ryggbesvär under de år som sedan gått.

Hade anpassat jobb

Mannen har svarat med att han haft anpassade arbetsuppgifter sedan olyckan, att det är tack vare den lösningen han endast haft lätta och periodvisa besvär. Under 2013 ökade dock hans besvär, det blev inte längre möjligt att anpassa uppgifterna han hade.
Han har vidare hänvisat till röntgen från åren efter olyckan som visat på påverkan på kotor. I intyg från samma tid sägs att det är rimligt att hysa misstankar om framtida inskränkningar i fysisk förmåga. En ortopedspecialist konstaterade också 2013 att arbetsskadan har ett klart samband med nuläget.

"Riktiga underlag viktigt"

Förvaltningsrätten i Göteborg slår fast i sin dom att övervägande skäl talar för ett samband mellan olyckan och mannens besvär. Han får därmed rätt till livränta för den inkomst han förlorat genom att byta arbete, men Försäkringskassan kan överklaga domen till kammarrätten.
Innan olyckan hade mannen inga ryggbesvär. Morgan Karlsson, den ombudsman på Byggnads Väst som hjälpt mannen att driva ärendet, lyfter fram det som en viktig omständighet i sådana här fall.
- Att man har riktiga underlag betyder ju väldigt mycket, säger han i övrigt om möjligheten att få rätt till livränta även efter lång tid.

Viktigt att redovisa händelsen

Morgan Karlsson konstaterar att risken är att man direkt efter en olycka får läkarintyg som utefter ögonblicksbilden förlängs sex eller nio veckor i taget, utan att man utreder de långsiktiga konsekvenserna. För egen del är den drabbade i det läget kanske mest fokuserad på att bli bra, utan att tänka på att arbetsskador kan visa sig längre fram.
Morgan Karlsson tycker att den som varit med om en olycka ska försöka att tydligt beskriva vad som hänt när den kommer till läkaren, så att både händelsen och besvären noteras ordentligt i journalen. Det kan göra stor nytta om besvär visar sig längre fram. Han konstaterar att det också är bra om man får kontakt med en specialist och kanske röntgas efter en olyckshändelse.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Blogg: "Ännu ett lönefundament med allt större sprickor"

Enligt en dom från Arbetsdomstolen är det fritt fram att betala en lägre lön till utländska byggnadsarbetare. Facket tror att det leder till en press nedåt på bygglönerna.

Tema: HALLÅ DÄR
Tema: Avtal2017

LO-förbunden har enats om en allmän låglönesatsning inför den kommande avtalsrörelsen 2017. Det beslutades på LO:s
representantskapsmöte i dag.

Ännu ett lönefundament med allt större sprickor

YRKESBEVISET/ Granskningsavgiften, ombudsmannaorganisationen och snart kanske yrkesbeviset. Senaste årtiondet har Byggnads fått se fundamenten för sitt lönestystem falla. Arbetsgivarna rycker allt närmare den heliga graalen.

Webbreporter

Tipsa Ivar Andersen!

Ivar Andersen
010-6011036
072-2348469
Skicka e-post

Klang och jubel för plattsättarna

Plattsättarna har varit något av herre på täppan när det gäller löneutvecklingen på bygget de senaste åren.

Frågan

Räcker dina pensionspengar?

Räcker dina pensionspengar?

Svarsalternativ Antal röster
Nej, absolut inte! 56
Ja, det gör de! 15
Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Avtal 2016

Senaste nytt om avtalsfajten 2016.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Krysset

Löser du korsord? Här finns Byggnadsarbetarens senaste kryss. Här finns också lösningarna.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se