Publicerad 17 februari 2016 11:22

"Allt annat än en nollvision är absurt"

Forskare om byggolyckorna

Det går att få ner byggolyckorna till noll. Det anser arbetsmiljöforskaren Marianne Törner. Vägen till ökad säkerhet går bland annat genom att cheferna lyssnar mer på de anställda.

Marianne Törner är säkerhetsforskare vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Högskolan Väst. Hon har i många år forskat om bland annat byggbranschen, en bransch där fem personer miste livet i byggolyckor förra året och där över 3 000 arbetsolyckor anmäldes. Hon deltog under tisdagen vid ett seminarium, om det riskfyllda arbetslivet.
Du anser att olyckorna kan minska till noll i byggbranschen. Är det realistiskt?

- Ja. Min uppfattning är att vi varken kan eller måste acceptera olyckor. Allt annat än en nollvision är absurt. Visst finns det stora risker i byggbranschen, men det är bara en fråga om hur man hanterar riskerna.
Vad är viktigast för att minska olyckorna?
-Företagen måste göra många olika saker för att öka säkerheten, jobba långsiktigt och göra byggnadsarbetare delaktiga i planering och beslut.
Hur påverkar dagens arbetsliv med osäkra anställningar säkerheten?

-De korta anställningarna är negativa. En bra säkerhetskultur bygger på goda sociala relationer och tillit. Det bygger också på att människor vågar säga ifrån, utan att riskera sin anställning. Då tar man oftast som anställd ansvar för helheten och gör inte bara det man är beordrad att göra. När man har långa entreprenörskedjor är det också svårt. Det handlar om att involvera hela kedjan med entreprenörer för att det ska fungera.
Ni har forskat om vad som ger bra säkerhet och hög produktivitet i byggföretag.Vad var det?

- Det som var bra för såväl säkerhet som effektivitet och innovationer, var när de anställda kände att företaget brydde sig om deras välbefinnande och att cheferna visade att de var intresserade av deras bidrag till verksamheten. Bra förutsättningar för detta är att det finns realistiska förväntningar, att arbetarna får använda och utveckla sin kapacitet, samt att det är goda relationer på arbetsplatsen. Delaktighet är också viktigt.
Nu forskar ni om skillnaden mellan Sverige och Danmark då det gäller dödsolyckor på byggen. Varför?

-Danmark har enligt statistiken 40 procent fler dödsolyckor. Vi undersöker varför ur olika aspekter. Tanken är att både svenska och danska arbetsplatser sedan ska kunna använda kunskapen. Vi ska vara klara 2018.
Vilka är skillnaderna mellan länderna så långt?

-Vi är långtifrån klara men dels finns vissa skillnader i strukturer, på arbetsplatser och i utbildningen, dels är ledningen i Danmark mer auktoritär och arbetarna i lägre grad delaktiga i planeringen. Det leder också till att planer och beslut får en lägre legitimitet och lättare frångås av de anställda.

Seminariet i Stockholm arrangerades av Arena idé som driver ett arbetsmiljöprojekt tillsammans med flera fackförbund, däribland Byggnads.

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Lönen svagt upp för ställningsbyggarna

Från sista kvartalet 2016 till sista 2017 steg tidlönen med 3:01 kronor i timmen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 336
Ja, flera gånger 273
Nej, aldrig 61

Webbreporter

Tipsa Johan Fyrk!

Johan Fyrk
010-6011043
073-3387946
Skicka e-post

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se