Publicerad 11 januari 2016 07:00

Dina rättigheter vid kyla

Se upp för att arbeta i blöta kläder

Vintern är här med snöoväder och kyla. För dig som arbetar utomhus kan kylan rentav bli skadlig. Läs här vilka rättigheter du har när det blir riktigt kallt.

Relaterad information

Läs mer

Föreskriften om bygg- och anläggningsarbete:
"Vid arbete utomhus ska arbetstagarna skyddas mot atmosfärisk påverkan (bland annat kyla) som kan inverka menligt på deras hälsa och säkerhet"
(AFS 1999:03 64§)

Permittering:
Permittering innebär att arbetsgivare under pågående anställning på grund av arbetsbrist, driftstörning, otjänligt väder eller annan omständighet inte tillhandahåller arbetstagare något arbete samt befriar arbetstagaren från hans närvaroskyldighet.(Byggavtalet § 5.1.1)

Snöoväder och kyla drar över landet. I förra veckan uppmättes säsongens köldrekord, 42.8 minusgrader i Naimakka, i nordligaste Norrland. Det är den kallaste temperaturen i januari som uppmätts sedan 1999. Under veckan kommer kylan att fortsätta att hålla sitt grepp om Sverige, enligt SMHI.

"Kläderna ska vara torra"

Vilka rättigheter har du som byggnadsarbetare när det blir riktigt kallt?
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:2009:02§29) ska "arbetsplatser utomhus så långt som möjligt vara utformade så att de arbetande skyddas mot väder och vind".
- Arbetsgivarna är skyldiga att rusta arbetstagarna så att de inte utsätts för ohälsa. Det handlar om att kläderna ska vara torra och att det finns ombyte. Om det blir riktigt låga temperaturer ska arbetsgivaren sörja för omplacering, exempelvis tidigarelägga inomhusarbete, säger Roger Johansson, chef på Byggnads avtalsenhet.
Om det blir riktigt kallt så bör arbetsgivaren avbryta arbetet, så kallad permittering. I Byggavtalet (§ 5.3.1) står det att arbetstagare som själv vill avbryta arbete på grund av tjänligt väder, eller annat hinder, ska anmäla det till arbetsgivaren.

Bestående frysskador

- Det finns ett eget ansvar att säga ifrån. Om chefen inte lyssnar så kan du ta hjälp av det lokala skyddsombudet eller den fackliga organisationen, det regionala skyddsombudet, säger Roger Johansson.
Han är medveten om att det finns svaga undergrupper i avtalet, som arbetar på nåder och har svårt att säga ifrån. Det finns kanske inte något skyddsombud på arbetsplatsen och chefens ord är lag. När Roger Johansson arbetade som regionalt skyddsombud på Byggnads avdelning Stockholm-Gotland, beordrade en platschef några anläggningskillar att arbeta utomhus, trots att de hade blöta kläder.
- En av killarna fick bestående frysskador i tårna och ont resten av livet. Det var markanläggare som arbetade långt ifrån etableringen, på en brobyggnation, säger Roger Johansson, chef på Byggnads avtalsenhet.

Nyckelord:

Hälsa

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

LÄS MER

Webbreporter

Tipsa Katarina Connheim!

Katarina Connheim
010-601 10 33
070-627 60 84
Skicka e-post

Raketbränsle i tanken

Maskinförarlönen upp med 5 procent på ett år.

Ett eller annat dödsfall får man väl räkna med. Eller?

I veckan utsåg vi utbyggnaden av Södra cell Värö till Årets sämsta bygge under stor uppmärksamhet. Kommentarerna från Väröcheferna gjorde mig ärligt förbannad. Och Arbetsmiljöverket avslöjade sig än en gång som landets zombiemyndighet nummer 1.

Tävling - vem är det här?

Vilken ständigt aktuell person döljer sig på den pixlade bilden? Mejla ditt svar till red@byggarb.se. Märk mejlet "Tävling". Senast den 1 mars vill vi ha ditt bidrag. OBS! Glöm inte att ange ditt namn, mobilnummer, adress och klädstorlek.

Har du förstört något på jobb i ett hem?

Har du förstört något på jobb i ett hem?

Svarsalternativ Antal röster
Nej, absolut inte! 66
Ja, det har hänt. 41

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tigern som ryter högst

Tigersågar/ Tyngst vinner, när bygglaget utser bästa tigersågen. Samtidigt avslöjar vårt test stora skillnader i hur mycket maskinerna vibrerar.

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se