Publicerad 11 januari 07:00

Dina rättigheter vid kyla

Se upp för att arbeta i blöta kläder

Vintern är här med snöoväder och kyla. För dig som arbetar utomhus kan kylan rentav bli skadlig. Läs här vilka rättigheter du har när det blir riktigt kallt.

Relaterad information

Läs mer

Föreskriften om bygg- och anläggningsarbete:
"Vid arbete utomhus ska arbetstagarna skyddas mot atmosfärisk påverkan (bland annat kyla) som kan inverka menligt på deras hälsa och säkerhet"
(AFS 1999:03 64§)

Permittering:
Permittering innebär att arbetsgivare under pågående anställning på grund av arbetsbrist, driftstörning, otjänligt väder eller annan omständighet inte tillhandahåller arbetstagare något arbete samt befriar arbetstagaren från hans närvaroskyldighet.(Byggavtalet § 5.1.1)

Snöoväder och kyla drar över landet. I förra veckan uppmättes säsongens köldrekord, 42.8 minusgrader i Naimakka, i nordligaste Norrland. Det är den kallaste temperaturen i januari som uppmätts sedan 1999. Under veckan kommer kylan att fortsätta att hålla sitt grepp om Sverige, enligt SMHI.

"Kläderna ska vara torra"

Vilka rättigheter har du som byggnadsarbetare när det blir riktigt kallt?
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS:2009:02§29) ska "arbetsplatser utomhus så långt som möjligt vara utformade så att de arbetande skyddas mot väder och vind".
- Arbetsgivarna är skyldiga att rusta arbetstagarna så att de inte utsätts för ohälsa. Det handlar om att kläderna ska vara torra och att det finns ombyte. Om det blir riktigt låga temperaturer ska arbetsgivaren sörja för omplacering, exempelvis tidigarelägga inomhusarbete, säger Roger Johansson, chef på Byggnads avtalsenhet.
Om det blir riktigt kallt så bör arbetsgivaren avbryta arbetet, så kallad permittering. I Byggavtalet (§ 5.3.1) står det att arbetstagare som själv vill avbryta arbete på grund av tjänligt väder, eller annat hinder, ska anmäla det till arbetsgivaren.

Bestående frysskador

- Det finns ett eget ansvar att säga ifrån. Om chefen inte lyssnar så kan du ta hjälp av det lokala skyddsombudet eller den fackliga organisationen, det regionala skyddsombudet, säger Roger Johansson.
Han är medveten om att det finns svaga undergrupper i avtalet, som arbetar på nåder och har svårt att säga ifrån. Det finns kanske inte något skyddsombud på arbetsplatsen och chefens ord är lag. När Roger Johansson arbetade som regionalt skyddsombud på Byggnads avdelning Stockholm-Gotland, beordrade en platschef några anläggningskillar att arbeta utomhus, trots att de hade blöta kläder.
- En av killarna fick bestående frysskador i tårna och ont resten av livet. Det var markanläggare som arbetade långt ifrån etableringen, på en brobyggnation, säger Roger Johansson, chef på Byggnads avtalsenhet.

Nyckelord:

Hälsa

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. Tyck till!

Skriv en egen kommentar

  • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

Tema: Hallå där ...

Tidigare artiklar

Byggnads varnar för att använda motorkapar. Orsaken är flera olyckor där arbetare fått ansiktet uppskuret.

Tema: HALLÅ DÄR...

Webbreporter

Tipsa Jenny Berggren!

Jenny Berggren
010-601 10 27
070-664 49 00
Skicka e-post

Brukar du besväras av damm på jobbet?

Brukar du besväras av damm på jobbet?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, visst gör jag det 76
Nej, det gör jag inte 14

Bygglag värda sin vikt i guld

TBM-gruppen i region Stockholm-Gotland har nu ett ackordslönesnitt på 220:63 kronor i timmen.

Rörtångstest: Klassiker mot uppstickare

Rörmokarna på Bravida hade inga svårigheter att utse vinnare i rörtångstestet, när vi ställde en klassiker mot två uppstickare.

Avtal 2016

Senaste nytt om avtalsfajten 2016.

Lönetvisten i Malmö

Byggnads menar att företaget Viremidos har betalat mer än 100 kr för lite i timlön. Viremidos menar att de följt EU-regler.
Följ förhandlingarna här.

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

EU-granskning

Tolv byggarbetare från de nya EU-länderna har dött i arbetsplatsolyckor i Sverige sedan 2004, men omkring hälften av dem, är osynliga i statistiken. Läs alla artiklar här.

Krysset

Löser du korsord? Här finns Byggnadsarbetarens senaste kryss. Här finns också lösningarna.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

  • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

  • Har du själv uppfunnit en bra grej?

Tipsa Kenneth Petterson!

Kenneth Petterson
010-601 10 81
070-607 56 97
Skicka e-post

Byggbloggar

Många har åsikter om byggbranschen. Här hittar du några av landets vassaste byggbloggare. Klicka och tyck till.