Publicerad 17 december 2015 12:52

Kan bli skyldigt till skadestånd

Byggnads: "Vi känner oss trygga"

Byggnads kan bli skyldigt till skadestånd för en blockad som inträffade för snart tio år sedan, enligt en dom i Högsta Domstolen. Men ärendet är långt ifrån avgjort och målet börjar nu om i tingsrätten.

- Vi känner oss trygga med det, även om inte sakfrågan är avgjord. Vi har svårt att tänka oss att tingsrätten skulle komma fram till att vårt agerande har varit kvalificerat otillbörligt, säger Anneli Ohlsson-Anderbjörk, jurist på Byggnads.
I dag kom Högsta Domstolen med en dom som gäller Byggnads och byggföretaget HGS i Linköping. Tvisten går tillbaks till 2006 då Byggnads försatte byggföretaget HGS i blockad, eftersom företaget vägrade teckna kollektivavtal. Kort därefter gick företaget i konkurs.
2009 stämde företaget Byggnads på drygt en miljon kronor, först i tingsrätten och sedan hovrätten.

Går tillbaks till tingsrätten

HGS, som har företrätts av Centrum för rättvisa,
anser att Byggnads, i och med blockaden, har brutit mot Europakonventionens regler om föreningsfrihet och rätt till skydd för egendom. Både tingsrätten och hovrätten kom fram till att Byggnads inte kan bli skadeståndsskyldigt för kränkningar av konventionens regler.
Ärendet har nu överklagats till Högsta Domstolen som har prövat principfrågorna i tvisten. Högsta domstolen har inte prövat om blockaden varit en kränkning av Europakonventionen, eftersom det ska göras när målet går tillbaks till tingsrätten.
Högsta Domstolen har däremot prövat vilka principer som ska styra en eventuell skadeståndsskyldighet, om Byggnads skulle kunna bli skyldigt till skadestånd, om blockaden senare i tingsrätten bedöms vara en kränkning.

Högsta Domstolen svarar nej

I domen behandlas argumentet att fackföreningar ska jämställas med med staten, eftersom det enligt Europakonventionen är staten som ansvarar för kränkningar. Ett annat argument handlar om privata aktörer, som i detta fallet Byggnads, kan bli skadeståndsskyldiga mot andra enskilda parter när det gäller Europakonventionens regler. I båda dessa fall svarar Högsta Domstolen nej.
- Det är positiv att Högsta Domstolen slår fast att man inte kan jämföra en fackförening med en statlig myndighet när det gäller skadeståndsansvaret vad gäller brott mot Europakonventionen, säger Anneli Ohlsson-Anderbjörk, jurist på Byggnads.
Den tredje frågeställningen är: "Kan Europakonventionen i kombination med svenska interna skadeståndsrättsliga principer medföra skadeståndsskyldighet?
I detta fall svarar Högsta Domstolen ja. Byggnads kan under vissa omständigheter bli skadeståndsskyldigt om de har uppträtt kvalificerat otillbörligt mot en annan part.

Inte oroligt över utgången

Ärendet går nu tillbaks till tingsrätten som ska avgöra om det skett en kränkning enligt Europakonventionen och kränkningen beror på ett kvalificerat otillbörligt handlande.
Byggnads är i nuläget inte oroligt över utgången.
- HD prövar skadeståndsskyldigheten för alla privata aktörer. Alla skulle kunna vara skadeståndsskyldiga vid ett brott mot konventionen. Men då krävs det att agerande har varit kvalificerat otillbörligt. På juristspråk är det en väldigt hög ribba. Högsta Domstolen säger dessutom att när tingsrätten ska bedöma det, så ska de ta hänsyn till att strejkrätten är grundlagsskyddad, säger Anneli Ohlsson-Anderbjörk, jurist på Byggnads.

Nyckelord:

Domar, Byggnads

Tyck till! Kommentera artikeln

Sortering av kommentarer:

Visa senaste förstVisa äldst först
 1. Vora bra om någon visade den praxis som råder för otillbehörigt,
  Rolf Dotevall skriver i sin doktrin skadeståndsansvar 1988
  Utrycket otillbehörlig fördel innebär att det måst ett tydligt missförhållande mellan den fördel som någon komme i åtnjutande av och av den nackdel som drabbar bolaget eller enskild aktieägare.
  Detta om företag, hur ska det tolkas när en ideelförening som Byggnads
  vill ingå ett avtal?

  dags Annelli att förklara för oss gamla byggnas arbetare det då ska tolkas otillbehörigt.
  HD ledamoter var ej eniga, men så fungerar juridik majoriteten fäller utslaget

  Georg Carlde
  fd timmermansbas

Skriv en egen kommentar

 • Skriv kort! Korta texter lockar fler att läsa (Om du vill skriva en längre debattartikel: klicka på "Bodsnack" i topmenyn, sedan på "Skapa ny debatt".

För att du ska få publicera en kommentar måste du läsa och godkänna vårt regelverk för artikelkommentarer

LÄS MER

Tema: Rasolyckan Ludvika

Tema: EFTERSPEL NÅIDEN BYGG
Tema: Byggkollen

Skyrocket för lagackordet i en region

Trots det – inget större lyft för den stora TBM-gruppen.

Byggnadsarbetaren granskar

Svartjobb, skattebrott och storskalig penningtvätt. Följ med bakom fasaden på Nya Karolinska.

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Har du varit utsatt för asbest på bygget?

Svarsalternativ Antal röster
Ja, det har hänt 457
Ja, flera gånger 429
Nej, aldrig 81

Bodsnack!

Mera bodsnack

Tester

Knivar, knäskydd, hammare, vattenpass, skruvdragare, lasermätare....Byggnadsarbetaren testar dina verktyg på bygget.

Arbetsmiljö

Har du rätt skyddsutrustning? Läs Byggnadsarbetarens artiklar om arbetsmiljö.

Annonsera

Med en annons i Byggnadsarbetaren når du både yrkesarbetare och chefer i branschen. Kontakta Acke Stenquist, Stenquist Försäljning AB.
Mejl: acke@sqfab.se
Telefon: 076-781 52 22.
Klicka här för mer info om priser, utgivningsdagar och målgrupp.
Välkommen!

 • Läs om byggnadsarbetarnas egna smarta uppfinningar som gör byggjobbet lättare.

 • Har du själv uppfunnit en bra grej? Tipsa Byggnadsarbetaren, ring 010-601 10 33, eller mejla: red@byggarb.se